Sjukhus & Kliniker

Sjukhus & Kliniker

Bra inomhusluftkvalitet spelar en viktig roll för välbefinnande och läkeprocessen på sjukhus och andra hälsoinrättningar. Ibland är det till och med en livsnödvändigt.

Sjukhus ska vara en plats för läkning och välbefinnande. De måste hålla den högsta renlighetsnivån för att främja läkningsprocessen och god hälsa, speciellt för patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Behovet av luftfiltrering på sjukhus

Studier har visat att luftkvaliteten på många sjukhus är dålig. Studier har också visat att renare inomhusluft hjälper patienters tillfrisknad och minskar fysiologisk stress. Som ett resultat av detta måste sjukhusadministratörer implementera en luftfiltreringsstrategi för att bekämpa problemet.

Sjukhus, såväl som vårdhem, tandläkarpraktiker och fertilitetspraktiker måste vara ett föredöme när det gäller renlighet och hälsa. Viktig utrustning måste också skyddas mot skadliga ämnen som kan störa dess funktion. Energibesparingar och flexibla luftfiltreringssystem för operationssalar är också hög prioritet idag. 

De här målen uppnås endast med luftfiltreringssystem som effektivt tar bort även de minsta föroreningarna från luften. Luftfiltrering från Camfil har rätt egenskaper för att möta de utmaningarna.

Specialistvårdsavdelningar

Många sjukhus tillhandahåller också specialistvård för att kunna erbjuda bättre patientvård. Detta gäller till exempel avdelningar för infektionssjukdomar, onkologi eller hematologi. På dessa avdelningar måste välutbildad personal hantera hyperkänsliga patienter som kräver antingen extremt högt patientskydd eller speciell bevakning från sjuksköterska eller läkare. 

Några orsaker till dålig sjukhusluftkvalitet

För att lösa problemet och hitta den rätta luftfiltreringslösningen är det viktigt att förstå de främsta orsakerna till dålig luftkvalitet i sjukvårdsanläggningar. 

Patienter

Sjuka patienter på sjukvårdsanläggningar kan tyvärr bidra till luftkvalitet som är långt ifrån optimalt. Hostningar kan förorena luften och ytor i ett sjukhusrum eller lab. Öppna sår eller infektioner kan överföra virus och bakterier från patienters kroppar till ytor såsom sängramar, muggar, tallrikar, bestick, sängkläder och andra material. När dessa material förflyttas kan de föroreningarna bli luftburna.

Sjukhuskonstruktion

Många offentliga sjukhus i storstadsområden byggdes för många år sedan, när innovationer vad gäller kanaler och ventiler inte var så avancerade som idag. Som ett resultat av det är luften som kommer in på sjukhusen inte ordentligt filtrerade genom det föråldrade kanalsystemet. Därför kan vanliga föroreningar såsom kvalster, smuts, pollen och luftburna bakterier lättare cirkulera genom ventilationskanalerna.

Fukt utgör ett särskilt problem i kanalarbetet. Det leder ofta till problem som mögel och sporer, för att inte tala om risken för salmonella och nosokomiella infektioner*, som kan bli en större hälsofråga bortom en kompromissad luftkvalitet.

* ökar risken för salmonella och vårdrelaterade sjukdomar för att det är fukt i kanalsystemet. Fukt utgör ett särskilt problem i kanalsystemet. Det leder ofta till problem som mögel och sporer, för att inte tala om risken för salmonella och vårdrelaterade infektioner, som snabbt kan växa till en större hälsorisk än bara kompromissad luftkvalitet. 

Luftkvalitet utomhus

Mycket av luften som cirkulerar på ett sjukhus kommer utifrån. Inomhusluftkvaliteten i många hälso- och sjukvårdsinrättningar beror därför i stor utsträckning på utomhusluftkvaliteten. Farliga fordonsavgaser och odörer kan utgöra ett hot genom att ta sig in i byggnaden via HVAC-systemet.

Camfil möter behovet av hög luftkvalitet på sjukhus och vårdinrättningar

I mer än 50 år har Camfil varit branschledande inom design och tillverkning av luftsystem som är innovativa, funktionella och hälsofrämjande. Camfil sätter stort värde på sina produkters effektivitet och har genom rigorös testning utvecklat lösningar till de mest komplexa renluftsproblemen som finns i världen.

Senaste artiklarna

Vanliga frågor om EPD:er

Publicerad den 28 november 2023

Vanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.

Kommersiella och offentliga byggnader Hållbarhet Luftkvalitet Standarder och Föreskrifter
Hur andas ditt hus? En kampanj från Svensk Ventilation

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 23 augusti 2023

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Take a breath Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Luftkvalitet Luftrenare Energi och Gasturbiner Standarder och Föreskrifter Viruskontaminering

Filterlösningar på sjukhus: med fokus på patienter och sjukvårdspersonal

Publicerad den 24 juni 2021

Att välja ett billigt ventilationsfilter kommer inte vara den billigaste lösningen långsiktigt. Att skydda patienter är av högsta vikt, men vi får heller inte glömma sjukhuspersonalen som vistas i dessa miljöer varje dag.

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Luftrenare Viruskontaminering

Med optimerat ventilationssystem sparar sjukhuset både energi och pengar

Publicerad den 25 maj 2021

En god och hälsosam luftkvalitet är extremt viktigt på sjukhus för att patienterna ska få bästa möjlighet till bra vård och återhämtning. Därför läggs det stora resurser på att underhålla och optimera ventilationssystemen. I Solna är Facility Management-bolaget Coor anlitade för att sköta driften av sjukhuset, bland annat ventilation och luftkvalitet. Coor tog kontakt med Camfil när det var dags att se över ventilationen.

Kundcase Life Science och Sjukvard

Luftrenare i covid-vården minskar spridningen av virus

Publicerad den 25 maj 2021

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna tog emot sina första patienter 2016. Fyra år senare stod sjukhuset och personalen inför en pandemi och lade stora resurser på att försöka hitta innovativa lösningar för att reducera spridningen av covid-viruset inom sjukhuset.

Kundcase Life Science och Sjukvard

Molekylär filtrering inom Life Science - förbättrad säkerhet och resultat

Publicerad den 12 februari 2021

Skadliga molekyler på fel plats kan orsaka allvarliga driftavbrott i produktionsprocessen vilket kan kosta både tid och pengar och vara helt avgörande för resultatet. Därför är kunskap kring föreskrifter inom Life Science och farmaceutiska processer viktigt. Inom läkemedels- och biovetenskapliga industrier används ofta renrum och laboratorier för olika ändamål. För dessa renrum finns det höga krav gällande renhetsgrad samt tillåtna nivåer av partiklar och molekyler.

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet

Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

Publicerad den 13 augusti 2020

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer.

Kommersiella och offentliga byggnader Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Luftrenare Viruskontaminering

Minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften 

Publicerad den 17 februari 2020

Vanliga huskurer för att bli frisk från förkylning och influensa går ofta från generation till generation. Allt från mormors recept på kycklingsoppa till ingefära och honung i te, det finns det gott om husmorsknep i alla hushåll. Men vissa influensavirus är allvarligare och det kräver ett starkt immunförsvar. Läs om hur du kan minska risken för virusinfektion genom att bekämpa patogener i luften. 

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Viruskontaminering

Luftrenare på sjukhus

Publicerad den 28 augusti 2019

Ta reda på hur lösningar från Camfil kan hjälpa dig att skydda dina patienter och personalen på ditt sjukhus. Läs mer (ENG)

Life Science och Sjukvard Luftrenare

Ballerup Kommun - Danmark

Publicerad den 4 mars 2019

Ballerup kommun i Danmark satsar på förbättrad luftkvalitet med hjälp av luftrenare. Läs mer om hur Camfil hjälpte dem och hur välmåendet hos personalen förändrades.

Kundcase Luftkvalitet Luftrenare

St. James Hospital

Publicerad den 27 november 2018

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Take a breath Kundcase Kommersiella och offentliga byggnader Life Science och Sjukvard

Vikten av luftkvalitet i sjukhus

Publicerad den 27 november 2018

As a place of healing and recovery, hospital air quality is even more important than the air quality at commercial offices and shopping malls. The purpose of a hospital is to return people to good health, and an essential aspect of this process is ensuring that airborne pollutants do not make existing conditions worse.

Life Science och Sjukvard

Molekylär filtrering för livet

Publicerad den 27 november 2018

Att påbörja IVF-processen (In Vitro Fertilisation) kan både vara en spännande och nervös upplevelse för alla som behöver hjälp med att bli gravida.

Life Science och Sjukvard

Camfil ProSafe för Livsmedel & Dryck

Publicerad den 27 november 2018

Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.

Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Standarder och Föreskrifter