Sjukhus & Kliniker

Sjukhus & Kliniker

Bra inomhusluftkvalitet spelar en viktig roll för välbefinnande och under läkeprocessen på sjukhus och andra hälsoinrättningar - ibland även livsnödvändigt.

Sjukhus ska vara en plats för läkning och välbefinnande. De måste hålla den högsta renlighetsnivån för att främja läkningsprocessen och god hälsa, speciellt för patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Behovet av luftfiltrering på sjukhus

Studier har visat att luftkvaliteten på många sjukhus är dålig. Studier har också visat att renare inomhusluft hjälper patienters tillfrisknad och minskar fysiologisk stress. Som ett resultat av detta måste sjukhusadministratörer implementera en luftfiltreringsstrategi för att bekämpa problemet.

Sjukhus, såväl som vårdhem, tandläkarpraktiker och fertilitetspraktiker måste vara ett föredöme när det gäller renlighet och hälsa. Viktig utrustning måste också skyddas mot skadliga ämnen som kan störa dess funktion. Energibesparingar och flexibla luftfiltreringssystem för operationssalar är också hög prioritet idag. 

De här målen uppnås endast med luftfiltreringssystem som effektivt tar bort även de minsta föroreningarna från luften. Luftfiltrering från Camfil har rätt egenskaper för att möta de utmaningarna.

Specialistvårdsavdelningar

Många sjukhus tillhandahåller också specialistvård för att kunna erbjuda bättre patientvård. Detta gäller till exempel avdelningar för infektionssjukdomar, onkologi eller hematologi. På dessa avdelningar måste välutbildad personal hantera hyperkänsliga patienter som kräver antingen extremt högt patientskydd eller speciell bevakning från sjuksköterska eller läkare. 

Några orsaker till dålig sjukhusluftkvalitet

För att lösa problemet och hitta den rätta luftfiltreringslösningen är det viktigt att förstå de främsta orsakerna till dålig luftkvalitet i sjukvårdsanläggningar. 

Patienter

Sjuka patienter på sjukvårdsanläggningar kan tyvärr bidra till luftkvalitet som är långt ifrån optimalt. Hostningar kan förorena luften och ytor i ett sjukhusrum eller lab. Öppna sår eller infektioner kan överföra virus och bakterier från patienters kroppar till ytor såsom sängramar, muggar, tallrikar, bestick, sängkläder och andra material. När dessa material förflyttas kan de föroreningarna bli luftburna.

Sjukhuskonstruktion

Många offentliga sjukhus i storstadsområden byggdes för många år sedan, när innovationer vad gäller kanaler och ventiler inte var så avancerade som idag. Som ett resultat av det är luften som kommer in på sjukhusen inte ordentligt filtrerade genom det föråldrade kanalsystemet. Därför kan vanliga föroreningar såsom kvalster, smuts, pollen och luftburna bakterier lättare cirkulera genom ventilationskanalerna.

Fukt utgör ett särskilt problem i kanalarbetet. Det leder ofta till problem som mögel och sporer, för att inte tala om risken för salmonella och nosokomiella infektioner*, som kan bli en större hälsofråga bortom en kompromissad luftkvalitet.

* ökar risken för salmonella och vårdrelaterade sjukdomar för att det är fukt i kanalsystemet. Fukt utgör ett särskilt problem i kanalsystemet. Det leder ofta till problem som mögel och sporer, för att inte tala om risken för salmonella och vårdrelaterade infektioner, som snabbt kan växa till en större hälsorisk än bara kompromissad luftkvalitet. 

Luftkvalitet utomhus

Mycket av luften som cirkulerar på ett sjukhus kommer utifrån. Inomhusluftkvaliteten i många hälso- och sjukvårdsinrättningar beror därför i stor utsträckning på utomhusluftkvaliteten. Farliga fordonsavgaser och odörer kan utgöra ett hot genom att ta sig in i byggnaden via HVAC-systemet.

Camfil möter behovet av hög luftkvalitet på sjukhus och vårdinrättningar

I mer än 50 år har Camfil varit branschledande inom design och tillverkning av luftsystem som är innovativa, funktionella och hälsofrämjande. Camfil sätter stort värde på sina produkters effektivitet och har genom rigorös testning utvecklat lösningar till de mest komplexa renluftsproblemen som finns i världen.