Kompaktfilter (HF-ram)

Kompaktfilter (HF-ram)

Kompaktfilter används i installationer med begränsat utrymme. I intagsluft sitter de ofta i ett andra filtersteg, antingen som slutfiltrering i komfortapplikationer eller som ett förfiltersteg i renrumsapplikationer.

Konstruktionen med veckat media ger filtren hög avskiljningsgrad och låga tryckfall. Används med fördel i applikationer med begränsat installationsutrymme.

Filter med kombinerat partikel- och molekylärmedia avlägsnar medelhöga koncentrationer av vanligt förekommande föroreningar i stadsluft.

Helmodul: 592x592 mm (BxH)
Djup: upp till 300 mm
Ram: plast, förzinkad stål
Media: glasfiber eller i kombination med kol