Kompaktfilter (HF-ram)

Kompaktfilter (HF-ram)

Dessa V-banksformade luftfilter med HF-ram används ofta som ett andra filtersteg på tilluften, antingen som ett sista filtersteg i allmänventilation eller som förberedande filtrering för renrumsapplikationer.

Kompaktfilter med veckat media ger hög avskiljningsgrad med låga tryckfall, som kräver mindre plats (djup) än påsfilter.

Helmodul standardstorlek: 592x592 mm (BxH)
Djup: 292, 296 eller 600 mm
Material ram: plast
Media: glasfiber eller syntetisk/aktivt kol