Kontor

Kontor

Gör arbetet dina anställda sjuka? Skapa säkra, bekväma och hälsosamma kontorsmiljöer så att människor kan få sitt arbete gjort - och andas lättare.

Luftburna föroreningar kan påverka kortsiktiga eller långsiktiga hälsan hos dem som befinner sig i byggnaden. Med högkvalitativa, energieffektiva luftfilter och luftrenare kan du förbättra människors hälsa och ditt HVAC-system och minska byggnadsunderhåll och rengöringskostnader.

 

LUFTRENARE FRÅN CAMFIL FRÄMJAR BÅDE SÄKERHETEN KOSTNADSBESPARINGAR

Högeffektiva filter och luftrenare från Camfil bekämpar effektivt problemen som orsakas av små partiklar och lukt. De är också de mest energieffektiva på marknaden, vilket hjälper ägarna att göra sina byggnader mer hållbara genom att minska energianvändningen i sina luftbehandlingssystem och minska deras koldioxidutsläpp.

UTMANINGARNA FÖR MODERNA KONTOR

Många kontor har dålig luftcirkulation idag, med fönster som inte ens kan öppnas i ett försök att vara mer energieffektiva. Vissa kontor och kommersiella lokaler har föråldrade ventilationssystem som helt enkelt förflyttar oren luft från en del av kontoret till en annan. När uteluft kommer in i ventilationssystemet, kommer förorening från rök, damm och pollen att fastna på fläktar, batterier och i kanaler. Också igentäppta kommersiella luftfilter som inte har ersatts släpper ifrån sig både inom- och utomhus luftföroreningar.
Faktum är att kvaliteten på inomhusluften kan vara mycket sämre än utomhusluftkvaliteten.

HÖG LUFTKVALITET INOMHUS = HÖG PRODUKTIVITET

Studier visar att god inomhusluftkvalitet har en positiv effekt på människornas produktivitet. De blir mer uppmärksamma. De visar bättre kognitiv förmåga tack vare förbättrat syreflöde. Och de kan även få bättre allmänhälsa. Detta innebär färre sjukdagar och förbättrat välbefinnande.

HUR DU KAN FÖRBÄTRA LUFTKVALITETEN INOMHUS OCH PRODUKTIVITETEN

Gör förebyggande åtgärder - regelbundet underhåll och inspektion av dina luftrenare och filter samt värme- och kylsystem för att stoppa spridningen av föroreningar.
Analysera variabler som koldioxidutsläpp, luftfuktighet, luftflöde och temperatur för att avgöra om det finns ett luftkvalitetsproblem.
Utifrån denna analys skapar du en inomhusluftsprofil som innehåller potentiella källor till luftföroreningar inomhus och en strategi för inomhusluftshantering.
Se till att föroreningar fångas upp och tas bort från byggnaden genom korrekt ventilation.
Använd filtreringssystem för att rena luften från kvarvarande föroreningar.
Uppgradera ditt HVAC-system när din byggnad är modifierad.