FILTRERINGSLÖSNINGAR
Ventilationssystem & filterval

Filtreringslösningar

för varje filtrerings - och inneslutningsbehov

Filter är integrerade i alla våra erbjudanden och utgör den största delen av vår verksamhet. Våra luftfilter kan vara små som en tändsticksask eller stora som en fraktcontainer. Men oavsett storlek är slutprodukten ren luft - fri från skadliga föroreningar, damm, smuts, allergener, föroreningar, molekylära gaser och i vissa fall även livshotande strålning.

Genom att tillhandahålla ren luft förbättrar våra filter människors hälsa och prestanda, skyddar kritiska produktionsprocesser, ökar produktiviteten och skyddar miljön.

 

Håller dina människor & maskiner friska i alla miljöer

Vi erbjuder de mest energieffektiva filtren för offentliga och kommersiella byggnader. Dessa produkter levererar ren luft för hög  

kvalitet på inomhusluft (IAQ). Samtidigt hjälper de fastighetsägarna att minska sin energianvändning och koldioxiutsläpp.

För stadsmiljöer med luftföroreningar, erbjuder vi ePM1-klassificerade filter enligt den nya ISO 16890-standarden och ozonklassade City-filter som kombinerar partikel- och molekylärfiltrering.

Vid tillverkning är våra filter och renluftlösningar avgörande för att skydda avancerade eller känsliga tillverkningsprocesser, för att bekämpa luftburen molekylär kontaminering eller mikrobiologisk förorening.

I sjukvården använder sjukhus våra filtreringssystem för att eliminera smittsamma luftburna föroreningar.

Inom kärnkraftsindustrin är vi ledande inom partikelfiltrering, gasfiltrering och inneslutning med framgångsrika installationer över hela världen. Vi har utnyttjat vår erfarenhet av inneslutning för att utveckla avancerade bio-inneslutningssystem och filterskåp för högriskforskningsanläggningar och biosäkerhetslaboratorier.

KOMFORTFILTER FÖR HÖG KVALITET PÅ INOMHUSLUFT ÖVER HELA VÄRLDEN

Du hittar många av våra energieffektiva luftfilter i ventilationssystem i byggnader som skolor, kontor, bostäder, sjukhus och flygplatser. De arbetar hårt för att ge en ren, hälsosam och produktiv inomhusmiljö med hög kvalitet på inomhusluften.

Marknaden för komfortfilter består huvudsakligen av ersättningsfilter. Camfil tillhandahåller produkter och tjänster till fastighetsförvaltare, myndigheter, offentliga och kommersiella byggnader, kontor, skolor och företag som tillhandahåller ventilation och luftkonditionering.

 

I Europa är påsfilter och kompaktfilter vanligast, till exempel våra populära Hi-FloTM, Hi-FloTM XL och Opakfil-filter. I Nordamerika är kompaktfilter med pläterad filtermedia vanligare, även om marknaden för påsfilter också växer. Våra filter på denna marknad inkluderar energibesparande 30/30®, Hi-Flo® ES och Durafil® ES-filter.

Asien använder ett brett sortiment av standarder och system, så filtermarknaden varierar mycket. Hi-FloTM-modeller med stor yta är ett populärt val för energieffektiva lösningar och Durafil ESTM för situationer som kräver en kompakt lösning.

Camfils filterlösningar erbjuder även en rad fristående luftrenare och industriella luftrenare vilka kan måttbeställas efter användningsområde. Dessa inkluderar våra City-filter som är utformade för partikel och molekylär filtrering i kontor och detaljhandel.