Hur påverkar luften studiemiljön?

Studenter över hela världen har återvänt till klassrum där vi hoppas att de är säkra och i en miljö som främjar lärande.

Särskilt studenter i storstäder är påverkade. En färsk rapport från Health and Environment Alliance avslöjade höga koncentrationer av kvävedioxid (NO2) både i och utanför klassrummen på sju skolor i London, liksom höga nivåer av koldioxid (CO2) i klassrummen. 

Den europeiska HEAL-studien som tittat på ett antal skolor över hela kontinenten säger: "Detta är häpnadsväckande eftersom det inte finns några inomhuskällor för NO2 i klassrumen, vilket innebär att NO2-föroreningar utomhus tagit sig in i klassrummen ..." 

"Koncentrationen av CO2 i alla klassrum var  långt över 1000 ppm, allt från 1195 ppm till så högt som 2 750 ppm. Detta indikerar att ökad ventilation behövs. ”

Den största effekten av inandning av höga nivåer av NO2 är en ökad sannolikhet för andningsbesvär, såsom inflammation i slemhinnan i lungorna, vilket kan minska immuniteten mot lunginfektioner. Detta kan orsaka problem som andfåddhet, hosta, förkylning, influensa och bronkit. 

När det gäller CO2 blir andningen svårare och koncentrationsnivån minskar när nivåerna stiger. I slutna rum kan höga nivåer av koldioxid leda till hälsoproblem som t.ex. huvudvärk. CO2-nivåer kan också indikera höga nivåer av andra skadliga luftföroreningar, såsom flyktiga organiska föreningar som bidrar till luftföroreningar inomhus.

Sammantaget orsakar giftig luft mer än 40 000 för tidiga dödsfall i Storbritannien varje år och har en särskilt skadlig effekt på yngre människor. Deras hälsa och utveckling av hjärnan, men också deras förmåga att koncentrera sig påverkas. En ny studie visade att även en liten ökning av fina partiklar ledde till en väsentlig ökning av antalet frånvarande studenter dagen efter. 

Bortsett från exponering för externa trafikångor, är skolor särskilt benägna att ha dålig inomhusluftkvalitet eftersom de ofta sitter i äldre byggnader som kan frigöra radon - en färglös gas som naturligt produceras av jord- och asbestånga som är giftig och förknippad med lungproblem och cancer. 

Eftersom koncentrationen av vissa föroreningar i en byggnad är upp till 50 gånger högre än utanför, är det viktigt att skolorna gör mer för att skydda sina elever och personal. 

Installation av högeffektiva luftfilter kan resultera i en mängd fördelar, inklusive minskad sjukfrånvaro för både studenter och personal i skolor, en hälsosammare byggnad, förbättrad arbetsmiljö, bättre koncentrationsnivåer och betydligt lägre årliga energikostnader

Viktigast av allt: anpassade luftfilter i skolorna hjälper till att skydda våra unga - den viktigaste investeringen i vår framtid. 

Camfils luftrenare levereras med de mest effektiva HEPA-filtren. De fungerar som ett komplement till det befintliga ventilationssystemet och ger lägre energikostnader, effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar.
Publicerad den 2 september 2020