Vikten av bra luftkvalitet  vid anläggningar för köttbehandling
Minska spridningen av virus, skydda människor & processer

Rekommendationer för luftkvalitet vid kötthantering

Luftkvaliteten i anläggningar för köttbearbetning är ofta en bortglömd ingrediens. Visste du att anläggningar som bearbetar kött är speciellt mottagliga och utsatta för spridning av luftburna virus och mikrober? De kraven som finns på temperatur och luftfuktighet i kombination med produktionsprocesserna gör det möjligt för luftburna mikrober och virus att överleva. Därför kan luftburna virus överleva längre i den här luften än i andra miljöer.

Vanliga problem med luftkvaliteten

 

Beräkna behovet av luftrenare för anläggningen


Bredd: 


Längd: 


0 m3


Nyckeln till att tillräckligt med ren luft förs in i din anläggning är ditt ventilationssystem. För att uppnå lägre partikelhalt är det är viktigt att säkerställa att luften som förs in är ren enligt de normer som krävs. REHVA rekommenderar att de flesta anläggningar ska använda luftfilter av klassen ePM1 för tilluft. Även annan översyn bör göras av ventilationssystemet.

Ökade luftomsättningar kan hjälpa till att späda ut och ta bort antalet luftburna mikrober. Det finns dock utmaningar förknippade med detta, frågan är hur många luftomsättningar som är möjliga för din anläggning. Ett  antal faktorer spelar roll - storleken på din produktionsanläggning, antalet medarbetare inom anläggningen och till och med de interna processerna som påverkar partikelnivåerna. En annan utmaning är ventilationssystemet, ofta är de inte utformade för att uppnå ökade nivåer av luftomsättningar samt förbättrad filtereffektivitet. Dessa förbättringar kan vara mycket dyra att göra. Med hjälp av mobila HEPA-luftrenare kan du enkelt komplettera ditt befintliga ventilationssystem och uppnå de luftomsättningar som krävs för din anläggning.

Det finns flera viktiga aspekter till varför virus sprids lättare inom köttbearbetningsanläggningar. Ofta kan olika produktionsprocesser skapa ett stort antal partiklar i luften, vilket ger luftburna virus optimala förhållanden för att överleva längre i luften.


För att minska denna risk är det viktigt att skapa renluftszoner i din produktionsprocess.


Med hjälp av luftrenare och kanaler kan din anläggning skapa rena zoner vid dina arbetsstationer för bättre skydd av personalen och processen.

SKYDDA DIN KÖTTBEHANDLINGSANLÄGGNING FRÅN LUFTBURET VIRUS

Publicerad den 16 oktober 2020