Kompaktfilter (350°C)

Kompaktfilter (350°C)

Dessa högtemperaturfilter av boxtyp efterlever de strängaste FDA GMP-kraven. Passar i installationer med drifttemperaturer upp till 350°C.

Högtemperaturfilter som vanligtvis används inom läkemedelsindustrin för steriltunnlar och ugnar. Organiskt material avlägsnas genom temperering under en s.k. inbränningsprocess. Gaser och ångor friges från filtrets beståndsdelar under denna förbehandlingsprocess, vilket säkerställer att filtret inte bidrar med kontaminering till tillverkningsprocessen.

Filter med hög mekanisk hållfasthet som ger upp till 99,95 % avskiljningsgrad.

Helmodul standardstorlek: 610x610 mm