Miljöpåverkan 
Hur påverkar våra påsfilter miljön?

Miljöpåverkan

Camfil har jobbat med livscykelanalyser sedan 90-talet. Men för att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster är det viktigt att veta hur vår miljöpåverkan ser ut idag. Kunskapen hjälper inte bara oss att utvecklas utan det är även fler och fler av våra kunder som efterfrågar den här typen av information.

IVL (Svenska Miljöinstitutet), hjälpte oss att ta fram de första livscykelanalyserna för våra påsfilter. Livscykelanalys är en metod för att beräkna en produkts miljöpåverkan. Tillsammans med IVL byggde vi upp våra LCA-processer och har under tiden utbildat oss så att vi nu själva kan beräkna våra produkters miljöpåverkan genom att ta fram egna LCA.

Att göra LCA-beräkningar ger en djupare insikt i verksamheten och ser hur resurskrävande de olika faserna är vilket är användbar information under arbetet med att utveckla och minska produktens miljöpåverkan. För att bli mer cirkulära och hållbara är det i detta arbete viktigt att se över hela processen och dess flöden och inte bara fokusera på det ingående materialet.

Återanvändning av spillmaterial samt förbättrade tillverkningsprocesser är en viktig del. Men det är även viktigt att öka samarbetet med andra intressenter utanför företaget för att utbyta idéer, hitta nya material och bättre transportvägar samt att hitta nya arbetsflöden som kan bidrar till förbättrad miljönytta.

Med hjälp av informationen från LCA har vi tagit fram EPD:er (Miljövarudeklarationer) för de olika produkterna. EPD:erna har granskats och godkänts av en oberoende och certifierad verifierare. Detta säkerställer att informationen i våra EPD:er är tillförlitlig. Läs mer här.

Hela det här arbetet är dessutom direkt kopplat till FN:s globala mål nummer 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Tillverkning

Det är viktigt för oss att vi hela tiden minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att förbättra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. För att bli mer cirkulära och ansvarstagande för nästa generation pågår ett konstant arbete med att återanvända råmaterial samt utveckla och förbättra processer. Detta gör vi i ett nära samarbete med våra leverantörer och då vi själva tillverkar större delen av vår produktionsutrustning kan vi skräddarsy lösningar och anpassningar för just vår verksamhet. Tillverkningen är direkt kopplat till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

"What's on the box is in the box"

En viktig del i produktskedet är att vi kontrollerar våra produkters prestanda med testutrustning kopplad direkt till tillverkningsprocessen. För att förstå hur viktigt det är att tillverka filtren efter de bästa recepten, utbildas vår personal i Filterskolan. Filterskolan är en grundutbildning om filterteknik som är öppen för alla. Vill du veta mer eller anmäla dig till utbildningen kan du göra det här

Kemikalier

Det är både för vår miljö och vår hälsas skull som vi ska minimera användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ett av våra mål har under flera år varit att fasa ut kemikalier eller ersätta dem med kemikalier som är mindre farliga. Till hjälp har vi vårt kemikaliehanteringssystem och en tydligare Kemikalielagstiftning. Vi har nu en bra insikt i vilka ämnen som ingår i de produkter vi använder och har på så vis även säkrat upp vår arbetsmiljö.

Energi i vår verksamhet

Den energi som används vid tillverkning av våra produkter kommer från elavtal med 100% förnyelsebar energi. Den värme vi använder för att värma upp vår fabrik i Trosa kommer från närvärmeverket i Trosa som de senaste åren enbart har använt förnyelsebara råvaror. Spillvärmen från våra processer tas om hand och återanvänds i fabriken. 

Emballering

Lådorna som vi använder är gjorda av material från skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Vi letar ständigt efter möjligheter att minska vårat klimatavtryck. I samband med lanseringen av nästa generations Hi-Flo påsfilter – ett filter med energioptimerade egenskaper – har vi även uppgraderat lådan. Den nya lådan behåller alla viktiga funktioner men genom att använda en mer hållbar förpackningslösning har vi lyckats minska de CO2-utsläpp, som är förknippade med förpackningen, med mer än 50 ton.

Vi samlar in och sorterar allt emballage som vi tar in i Sverige och rapporterar det till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Vi rapporterar även in den mängd emballage som vi köper och använder till de produkter som vi på Camfil säljer på den Svenska marknaden. Se vårt FTI-certifikat.

Ett exempel på att skapa fler cirkulära flöden är att vi återanvänder den utsorterade emballage- och sträckfilmsplasten till att göra returpåsar för renare arbetsmiljö för de som hanterar och byter smutsiga filter. Påsen är gjord av ca 75% återvunnen PET.

Det här arbetet är också kopplat till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Transport

Vi har gjort ett stort jobb de senaste åren med att anpassa inköpen av råmaterial för att maximera fyllnadsgraden i en trailer/container. Nu fortsätter arbetet med att få ner miljöpåverkan ytterligare samt att ta fram en plan för hur vi ska jobba vidare för fossilfria transporter tillsammans med leverantörer och kunder.

Det här arbetet är kopplat till flera av FN:s hållbarhetsmål. bl.a. Mål 11, Hållbara städer och samhällen, där vi inte vill ha in en massa partiklar och buller i våra städer och mål 3 som handlar om god hälsa och välmående där ren luft är en viktig del.

Luftfilters miljöpåverkan under drift

Camfil började redan på 90-talet jobba med Livcykelanalyser och vet av erfarenhet att det största miljöavtrycket sker under drift. Vi har därför jobbat aktivt med att få till en gemensam standard för att kunna energiklassa luftfilter.

Grafen visar fördelning mellan de olika skedena i en LCA för Påsfilter. A1-A3:Produktskede, A4:Transport, B6:Driftenergi (beräknad med Svensk El-mix). Varje enskild färg motsvarar ett specifikt filter.
Grafen visar hur olika länders elproduktion påverkar filtret under drift.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa produkters syfte är att rena luften till förmån för både miljö och människors hälsa. Därför är det viktigt att vi inte går ner i filterklass för att minska  energiförbrukningen och på så sätt får en sämre luftkvalitet. Läs mer om det här under ”Take A Breath”.

Eftersom vi är certifierade enligt Eurovent så är våra filter energiklassade enligt Eurovent 4/21.

Vid byte av luftfilter rekommenderar vi att man använder skyddsutrustning som andningsskydd och handskar. Se till att försluta det smutsig filtret i en låda eller påse så att det inte påverkar omgivningen med lukt eller att de smutsar ner innan det skickas till förbränning. Läs våra generella riktlinjer här.

AVFALLSHANTERING

Vi får ofta frågor om hur våra produkter ska tas om hand efter att de är förbrukade. Det är inte ett enkelt svar eftersom att det beror på vart de har varit installerade, vilket typ av stoft/ämne som finns i filtret eller vilken anläggning som ska ta emot avfallet. Läs hur du hanterar de olika typerna här

LÄs mer om hur vi arbetar med Fn:s hållbarhetsmål