Kompaktfilter (250°C)

Kompaktfilter (250°C)

Dessa högtemperaturfilter av boxtyp efterlever de strängaste FDA GMP-kraven. Passar i installationer med driftstemperaturer upp till 250°C.

Genom att använda en unik design med rörliga komponenter bibehåller dessa filter sin integritet och prestanda i renrumsapplikationer med väldigt höga temperaturer. Organiskt material avlägsnas genom temperering vid en s.k. inbränningsprocess. Gaser och ångor ifrån filtrets beståndsdelar friges under denna förbehandlingsprocess, vilket säkerställer att filtret inte bidrar med kontaminering till tillverkningsprocessen.

Filter med hög mekanisk hållfasthet som ger upp till 99,95 % avskiljningsgrad.

Helmodul standardstorlek: 610x610 mm