hantering av avfalls- & avloppsvatten

Hantering av avfallsvatten- och avloppsvatten

Se till att din verksamhet inte stannar upp. Minimera påverkan av förorenad luft på det omgivande samhället och personalen, samt effekterna av korrosion på utrustning, med Camfils gas-, odör-, och korrosionkontrollslösningar för vattenreningsverk.

Kombinationen stigande globala befolkning och global uppvärmning ställer extrema krav på ren vattenförsörjning. Vattenreningsverk är kritiska infrastrukturtillgångar i de flesta delar av världen.

Svåra problem med odörer är ett vanligt problem vid de flesta vattenreningsverk. Och när städer ökar i storlek och skyddet av grönområden blir allt viktigare så placeras dessa anläggningar i ökad utsträckning närmare områden med hög befolkningstäthet. Odörerna är mer än bara en olägenhet för er anläggning och de kringliggande samhällena: de kan även ha en stor påverkan på personalens hälsa och säkerhet och er bearbetningsutrustning.  

Kända och illaluktande frätande gaser

Till skillnad från tidigare anläggningar, av vilka befann sig i avlägsna grönområden, så är moderna vattenreningsverk så inneslutna som möjligt och i vissa fall byggda delvis eller helt under marken, ofta nära städer.

Inneslutningar hjälper till att förhindra odörer från att komma ut – men skapar andra problem. I synnerhet kan inneslutningar/inkapslingar leda till ackumulering av metan, en luktfri men explosiv gas. Så slutna utrymmen måste ventileras för att bibehålla metankoncentrationen på en säker nivå. När ventilationsluft frigörs till atmosfären frigörs även de gaser som orsakar den typiska otäcka lukten. Odörkontrollösningar krävs i frånluftsystemet.

En komplex blandning av gaser orsakar odören. De mest kända gaserna är vätesulfid (”lukten av ruttna ägg”, H2S) och merkaptaner, men den otäcka luften innehåller också organisk svaveldioxid-, ammoniak (NH3) och organiska kvävegaser. 

Fördelarna med korrekt luftfiltrering

Vid avloppsreningsverk utgör utsläpp av sura gaser också ett problem. Om dessa gaser inte hindras vid tilluften till kontrollrummen kommer de att skada elektrisk utrustning som används för att reglera det komplexa systemet av processutrustning såsom pumpar och turbinrör.

Lyckligtvis erbjuder molekylär filtrering lösningar för problemen som är kopplade både till kontaminerad från- och tilluft som finns i reningsverk. Här är några av fördelarna:
 

  • Hantera klagomål på odörer och upprätthåll positiva samhällsrelationer. Många illaluktande lukter har en låg odörtröskel, och människor har olika toleranser för lukter. Molekylär filtrering är en etablerad metod för att minska den typiska odören från avloppsreningsverk.  

  • Skydda mot säkerhetsrisker. Exponering mot förhöjda koncentrationer av vissa gaser kan vara dödlig. Till exempel kan fortgående exponering mot vätesulfid orsaka dåsighet och till och med död om en person inte kommer undan exponeringen.

  • Minska utrustningsskador och underhållsavbrott. Fortgående exponering av vissa gaser vid anläggningsutrustning kan orsaka allvarlig korrosiv skada och till och med kollaps av brunnar och avloppsband.

 

Senaste artiklarna

Ersättningsfilter och utbytesfilter till stoftavskiljarstystem. Camfils patron- och slangfilter passar alla stoftavskiljarsystem och optimerar prestandan.

Ersättningsfilter av patron- och slangfiltertyp för stoftavskiljare

Publicerad den 28 mars 2023

Visste du att Camfil erbjuder ett brett utbud av ersättningspatroner och slangfilter för olika stoftavskiljarlösningar? Våra filter är inte bara utformade för att passa ditt system, utan också för att optimera stoftavskiljningen.

Energi och Gasturbiner Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Standarder och Föreskrifter Elektronik och Optik Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis

Molekylärfilter hjälper reningsverk i danmark att ta bort luktproblemen

Publicerad den 21 januari 2022

Avloppsvattnet genomgår en lång process vid Middelfart reningsverk i Danmark. Avloppsvattnet som renas kan lukta obehagligt och skapa olägenheter för grannarna runt reningsverket. Läs hur de fick bukt med problemet.

Energi och Gasturbiner Luftkvalitet Kundcase Hållbarhet