Hållbarhet
En prioritet sedan dag ett.

Hållbarhet

Vi måste andas för att kunna leva

Att andas är en instinkt och det första vi gör när vi föds. Vi förväntar oss naturligtvis att luften är ren men instikten att ifrågasätta vilken kvalitet det är på den luft vi andas in finns inte. Under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om sambandet mellan människors allt sämre hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

På Camfil känner vi att det är vårt ansvar att stödja denna typ av globala initiativ som gör det möjligt för alla att andas tryggt.

Skyddar människors hälsa, processer & miljön

Camfil har varit ett hållbart företag sedan dag ett. I över ett halvt sekel har vi hjälpt människor att andas renare luft. Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder, anställda och andra intressenter kan skapa en hållbar framtid.

Vi har en stark intern kultur präglad av ett hållbarhetstänk, grundat i den nordiska marknaden som genomsyrar allt vi tar oss för över hela världen. Att vara hållbar ger oss en konkurrenskraftig fördel, men för oss är det ett naturligt tillvägagångssätt som direkt gynnar våra kunder. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. Det är därför vi under varje steg på vägen – från design till leverans och över hela livscykeln – överväger effekterna av vad vi gör på människor och världen runt omkring oss.

Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att vara effektivare i alla aspekter så att vi kan andas lättare. Läs mer om och upptäck hur Camfil kan hjälpa er skydda människor, processer och miljö.

Take A Breath

Ren luft. Hälsosam framtid. Se vår korta video om vår vision. 

Läs mer om hållbarhet

FN:s globala mål - vad gör Camfil

Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras av FN såsom utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. År 2015 enades världens ledare om 17 hållbarhetsmål. Vi på Camfil har identifierat sex mål som vi känner är mest relevanta för vår verksamhet och som gör det möjligt för oss att bidra på ett meningsfullt sätt.

Hallbarhet
God hälsa och välbefinnande på jobbet

God hälsa och välbefinnande

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling” Det är inledningen till FN:s hållbarhetsmål nummer 3. Det vi på Camfil kan bidra med inom det här området är bl.a. vår kompetens att rena luften från hälsoskadliga ämnen.

Hallbarhet Luftkvalitet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss som arbetar på Camfil är det viktigt att vi har en arbetsplats som ger alla samma möjligheter. Vi står för jämställdhet och mångfald och vi värdesätter de unika idéer som varje anställd bidrar med. Camfil har därför valt att GEEIS-certifiera sig.

Hallbarhet

Intervju om hållbarhet med Camfils VD

Mark Simmons, VD för Camfil, berättar om Camfils hållbarhetsengagemang och vision i följande intervju.

Hallbarhet

Hur Camfil reducerar nivån av luftföroreningar genom att ta bort kvävedioxid i Hong Kong tunneln

Världens största luftfiltreringssystem i en tunnel med målet att minska koldioxidutsläppen med 11 000 ton årligen. Enligt FN:s miljöprogram utsätts 92% av människorna i Asien och Stillahavsområdet för höga nivåer av luftföroreningar som utgör en betydande hälsorisk.

Hallbarhet Luftkvalitet Kundcase

Camfil tillhandahåller högeffektiva luftfiltreringslösningar för EPR-kärnkraftverk i syfte att minska koldioxidutsläppen

Hinkley Point C i Somerset, Storbritannien, är bland de säkraste och mest effektiva kärnkraftsgeneratorerna som är en tryckvattenreaktor (PWR). Den producerar hundratals megawatt i elektrisk produktion, vilket gör att säkerheten i processen är en mycket viktig aspekt. (ENG)

Energi och Gasturbiner Hallbarhet Kundcase

Camfils mission: att skydda människor, processer och miljön

År 2018 fick Camfil Group en ny VD. Ta reda på vad vår tidigare och nuvarande VD tycker om Camfils strategi för hållbarhet i den här intervjun. Vår ledning tror att vi kan driva en hälsosam verksamhet och samtidigt gå bra! (ENG)

Hallbarhet

Camfil och Hållbarhet

Meddelande från Camfil koncernens hållbarhetschef. Som ni kommer att läsa i denna rapport har vi en större strategi för hållbarhet, tittar på vår roll som arbetsgivare och hur vi arbetar med leverantörer, distributörer och kunder för att skydda mänskliga rättigheter, följa handelsregler och se till att vi hjälper förhindra korruption. (ENG)

Hallbarhet

Indoor Air Quality Forum 2017

75 attendees. Seven noted speakers. Four professors. One mission – to discuss the importance of indoor air quality (IAQ). On Monday, September 5, 2017, Camfil AB and Trosa Kommun hosted a full day forum on IAQ.

Hallbarhet Luftkvalitet

Simon Birkett, Grundare och VD Clean Air in London

Enligt WHO är luftföroreningar den största miljöhälsorisken. Det är 3,7 miljoner dödsfall varje år som kan hänföras till luftföroreningar utomhus och 4,3 miljoner dödsfall som kan hänföras till luftföroreningar inomhus.

Hallbarhet

Den svenska regeringen tar historiska steg för att förbättra bostadsområden med bättre ventilation och filtreringslösningar.

The Swedish government will step up measures to improve the indoor environment in Swedish housing. Enhancing professional competence will be the platform. Better ventilation and filtration technology will be the means.

Hallbarhet Luftkvalitet