Metallbearbetning

Metallbearbetning

Öka produktionseffektiviteten, minska er miljöpåverkan och se till att era verkstäder och personal är säkra. Våra stoft- och rökavskiljare och luftfilter för metallbearbetning jobbar för er så att ni kan fokusera på att få arbetet gjort.

Beroende på bransch kan föroreningar från metallbearbetning betyda höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar som orsakar odörer, korrosivareaktioner eller giftigt hot mot personalen och miljön. Allt detta kräver unika luftfiltreringslösningar som är avsedda att ge höga nivåer av långsiktig prestanda i potentiellt krävande driftsförhållanden.

Utmaningar för att hålla luften ren vid metallbearbetning

Metallbearbetningsindustrin kan innefatta flyg och rymd, polering, slipning, laserskärning, plasmaskärning, bearbetning, metallisering, sprutmålning, blästring, silos, svetsning, värmesprutning med mera. Att fånga damm, rök, dimma eller ånga som genererats under metallbearbetningsprocesser kan vara en speciell utmaning. Större golvyta är att föredra.

Camfil är experter på industriella stoft- och rökavskiljare som stoppar föroreningar från att ta sig in på arbetsplatsen och ut till utomhusluften, vilket skapar renare miljöer. Genom att kombinera användningen av riktlinjer med vår erfarenhet från fältet och toppmodern luftfiltrering kan Camfil rekommendera en kostnads- och utrymmesbesparande filtreringslösning som är tillförlitlig, hållbar och lätt att underhålla. Låt oss hjälpa er med ett säkert stoft- och rökavskiljningssystem.

Tre skäl att välja stoft- och rökavskiljare och luftfilter från Camfil

 

  1. Förbättra respiratorisk hälsa och följa hälso- och säkerhetsbestämmelser

    Ett väldesignat och underhållet stoft- och rökuppsamlingssystem förhindrar respiratoriska problem och håller anläggningar i enlighet med gällande luftkvalitetskrav. Det kan även hjälpa er undvika potentiellt långvariga ansvarsfrågor.

  2. Förläng maskiners livslängd och minska underhållet

    Den utrustning som tillverkare använder blir mer och mer sofistikerad. Kontroll och andra datoriserade system är känsligare än maskiner som användes för 10 eller 20 år sedan. Om rök från metallbearbetningsprocesser såsom svetsning inte sköts ordentligt så kan elektroniska kontrollsystem fallera, vilket orsakar driftstopp och akut oplanerat underhåll. Det resulterar i slutändan i produktionsavbrott, frustration och kostsamma produktionsförluster.

  3. Spara energi

    I kalla klimat kan ett ordentligt rökventilationssystem minska era energikostnader avsevärt genom att recirkulera filtrerad luft och därmed sänka behovet av kostsam förvärmd tilluft.