Luftfilter hjälper gymbesökare att hålla sig i form

Luftfilter hjälper gymbesökare att hålla sig i form

Urban Apes klättrings- och bouldering gym i Hamburg, Tyskland, är en plats där både barn och vuxna kan hålla sig i form och ha kul. Syftet med att gå till ett gym är att hålla sig i form och vara hälsosam, men faktum är inomhusluften på gym kan innehålla luftföroreningar som kan vara skadligt för både besökare och personalen.

POTENTIella hälsorisker på GYMmet

Ju mer intensiv träningen är, desto mer luft behöver du andas in. Vissa studier visar att ju fler människor som befinner sig på gymmet, desto mer ökar luftföroreningarna. Orsaken till denna bristfälliga inomhusluftkvalitet kan vara de boende, farliga kemikalier från rengöringsmedel och byggnadsmaterial, VVS-systemet och otillräcklig ventilation och luftfiltrering.

På Urban Apes använder många klättrare krita av magnesiumkarbonat för att upprätthålla ett bra grepp under klättringen. Under rusningstid uppmättes den totala partikelkoncentrationen till samma dammföroreningsnivåer som i en industrilokal. Ungefär hälften av dessa partiklar var de små PM1-partiklarna (Particulate Matter) som kan komma in i lungorna och påverka hälsan.

Den torra luften orsakad av kritans egenskaper visade att det fanns höga koncentrationer av fint damm i luften samt att det orsakade irritation i munnen och i ögonen. Urban Apes ville förbättra inomhusluften i gymmet för sina besökares hälsa och samtidigt sänka sin energiförbrukning.

CAMFILs luftrenare levererar på gymmet

Camfils filter och luftrenare togs in för att ge bättre luftfilterprestanda och uppnå bästa möjliga inomhusluftkvalitet. CC 6000 Air Cleaner, en fristående enhet, placerades i det stora gymmet medan CC 2000 Air Cleaner, en väggmonterad enhet, placerades i ett mindre rum.

 

fördelar:

  • Betydande förbättringar av inomhusluftkvaliteten och färre dammpartiklar i rumsluften (partikelminskning av PM1, PM2.5 och PM10 med 70% och mer)
  • Behagligare miljö för idrottare, gäster och anställda
  • Minskad städning av lokaler
  • Mindre tryck på dess befintliga ventilationssystem och förlängd filterlivslängd

 

Publicerad den 21 april 2020