Tönnies slakteri uppgraderar sin luftkvalitetsstandard

Förbättrade förhållanden för personalen och produktionen

Utmaningen

Inom köttindustrin finns ett stort fokus på ventilationsteknik för att förebygga virusutbrott. På grund av brist på ventilationsstandarder i branschen finns det väldigt lite vägledning kring vad som bör betraktas som krav för ren luft i anläggningen. Vetenskapliga studier har visat att återcirkulation av luft i en anläggning kan orsaka spridning av skadliga virus. Dessa studier har visat att i områden med dålig ventilation kan viruset stanna kvar i luften i upp till 3 timmar. I denna anläggning krävs stora mängder tilluft.  

Dessutom måste temperaturen i produktionsområdena hållas mellan 6-10 grader, vilket styrs av ventilationssystemet. Rummet utnyttjade återcirkulerad luft, vilket innebar att luften i vissa områden återanvändes i andra områden. Denna typ av system används ofta för att minska energiförbrukningen men det kan ha negativa effekter utan tillräcklig filtrering, i detta fall med risk för spridning av virus.

Under viruspandemin behövde detta system hanteras och en balanserad hygienstrategi krävdes. Camfils utmaning var att skapa en lösning som skulle hjälpa till att säkerställa att den rena luften som kommer in i anläggningen skyddar de anställdas hälsa samt följa de energiförbrukningsdirektiv som fanns.

Om TÖNNIES GROUP

Tönnies Group är ett globalt slakteriföretag som står för kött av hög kvalitet. Det internationella företaget är verksamma i åtta divisioner, har cirka 16 500 anställda och genererade en årlig omsättning på 6,65 miljarder euro år 2018.

Lösningen

  • CC 6000 luftrenare, utrustade med H14 HEPA-filter (renrumsstandard), fristående
  • CC 2000 luftrenare, utrustade med H14 HEPA-filter (renrumsstandard), fristående eller väggmonterad

Förutom de allmänna försiktighetsåtgärderna som måste vidtas under en pandemi, såsom skyddande ansiktsmasker, social distansering och arbetsplatsavskiljning, ville företaget fokusera på att förbättra luftkvaliteten inomhus och för att skydda sin personal. Slakterier har ett behov av att rena luften för att minska partikelnivåerna i anläggningen för att både förbättra produktionsrummet och för att skydda mot spridning av luftburna virus. Anledningen till detta är att virus använder luftburna partiklar för att färdas och reducering av partiklar i luften kommer att minska denna risk.

För att säkerställa att luften renades enligt de standarder som krävdes rekommenderades att högeffektiva luftfilter och luftrenare skulle installeras. Högeffektiva filter skulle hjälpa till att fånga upp luftburna virus som covid-19 och säkerställa att ventilationssystemet minskade riskerna. Som en lösning kunde Camfil erbjuda vårt CC 6000- och CC 2000-sortiment av luftrenare som är utrustade med H14 HEPA-filter. Efter den tekniska konstruktionen och installationen av dessa patenterade luftrenare utförde ett team experter, inklusive yrkeshygienister och läkare från ett erkänt universitet, testning på plats under flera dagar med kall rök och partikelmätningar. Systemen var vägg- och takmonterade för att möjliggöra ett bra luftflöde och jämn fördelning av luft över hela produktionsgolvet.

TESTRESULTATET: Strax efter att man slog på luftrenarna minskade partikelnivåerna med mer än hälften. (se diagrammet nedan)

RESULTatet

Användningen av Camfils luftrenare har reducerat höga mängder luftburna mikrober och partiklar för att säkerställa en säker miljö för personalen och produktionsmiljöprocesserna. Testerna visade pålitliga och optimala prestanda för luftrenare som en del av processen för förebyggande av pandemin. Detta system gjorde det möjligt för produktionsanläggningen att tas i drift igen utan risk för smittspridning. 

PROSAFE CERTIFIKAT

Luftfilterprodukter med ProSafe-logotypen säkerställer en garanterad prestanda med högkvalitativa material för maximal processäkerhet. Prosafe är också helt spårbar för kontroll av material och processer.

PROSAFE - ÖVERGRIPANDE FÖRDELAR

  • Uppfyller BRC Global Food Safety standard 8.0
  • Biologisk resistens och antimikrobiell tillväxt - ISO846
  • Livsmedelssäkerhet - EG 1935/2004
  • Hygienisk ventilation och IAQ-garanterad - Uppfyller VDI 6022

"Hygien är extra viktig i köttindustrin. Det är särskilt viktigt att rena inomhusluften med lämpliga högpresterande filter för att skydda anställda, processer och produkter. Luftrenare CC 6000 och CC 2000, utrustade med ProSafe HEPA H14-filter, säkerställer ren luft och låg energiförbrukning. " - Dirk Leinweber, Director Sales & Marketing, Camfil GmbH

Publicerad den 16 oktober 2020