Vad är damm och hur blir du av med det?

Damm finns överallt - i våra hem, på arbetsplatser och i naturen. Damm är inte bara något irriterade du torkar bort i bokhyllan, det finns även andra nackdelar. Damm kan påverka vår hälsa, orsaka allergier och dyra kostnader och problem i produktionsprocesser och skada utrustning. Men även om damm är skadligt behöver vi nödvändigtvis inte lida av det. Låt oss stilla din oro och berätta på vilka sätt vi kan få bort de små partiklarna ur ditt system - bokstavligen!

Vad är damm egentligen?

Enkelt uttryckt består damm av små partiklar av ett torrt fast ämne. Det börjar som luftburna partiklar, men lägger sig så småningom på plana ytor. Damm kan i princip produceras var som helst, men kategoriseras i tre huvudkategorier: hem, miljö och industriellt damm.

Hemma städar vi med jämna mellanrum (tänk på att inte använda för mycket kemiska produkter) för att bli av med det mest synliga dammet. Att använda luftrenare hanterar dessutom de osynliga partiklarna, de så kallade PM1-partiklarna. Damm från hem och miljö kan utlösa symptom för astma och allergier, men det finns enkla sätt att förhindra eller lindra symptomen. Hur gör man då med tillverkningsanläggningar och processer som producerar stora mängder damm?

Produktion orsakar industriellt damm

Industriellt damm, även känt som processdamm, genereras under tillverkning eller en produktionsprocess. Till exempel genereras damm från skärning, borrning, slipning eller sågning. Det kan också komma från material, kemikalier eller ingredienser som används i produktionsprocessen som t.ex. mjöl, socker och farmaceutiska produkter. Processer som svetsning och plasmaskärning producerar också mycket små partiklar, ångor och rök.

Damm i allmänhet, inklusive brännbart damm, måste filtreras ordentligt och avskiljas för att garantera anställdas hälsa och säkerhet. Industriellt damm kan innehålla metaller och kemikalier som kan vara skadliga vid inandning eller i kontakt med huden. Dessutom kan vissa typer av processdamm vara brandfarliga vilket kan utlösa explosioner och brand på arbetsplatsen om det inte hanteras korrekt.

PM1 (particulate matter 1) - de minsta partiklarna i luften

Skydda din personal och dina processer på det mest lönsamma sättet

Om din produktion genererar farligt damm bör en av dina högsta prioriteringar vara att säkerställa god luftkvalitet. Damm, särskilt luftburna dammpartiklar, måste filtreras bort för att skydda personalen och uppfylla lagstadgade krav, men också för att skydda dina processer och undvika dyra driftstopp.

När du ska ta bort damm finns det två viktiga saker att tänka på. Det första är att det inte bara är renligheten i själva tillverkningsutrymmet som är viktig. Även kontor, konferensrum, kontrollrum, serverrum och liknande utrymmen i dessa anläggningar måste också skyddas mot luftburna föroreningar från närliggande tillverkningsprocesser eller från den förorenade utomhusluften.

Det finns särskilda regler och bestämmelser för anställda som arbetar i produktionsprocesser och deras arbetsmiljö som ska efterföljas. Det kan dock vara svårt att balansera mellan att säkerställa en hög inomhusluftkvalitet för de anställda och samtidigt spara energi och bibehålla lönsamhet i en produktionsmiljö. Stoftavskiljare kan påverka alla dessa områden, oavsett om de används för att hantera föroreningar eller råmaterialsåtervinning. 


Inomhusluftkvaliteten blir inte bättre av sig själv

Stoftavskiljare skyddar känsliga processer, förhindrar dyra produktionsstopp och minskar lång och oväntad sjukfrånvaro. Stoftavskiljare med hög effektivitet är mest kända för att upprätthålla renligheten i industriella tillverkningsutrymmen. Industriella stoftavskiljare hanterar både giftiga gaser och ångor samt partiklar i olika storlekar och mängder. De minskar också medarbetarnas obehag från allergener som finns i processer och skyddar värdefull utrustning från kontaminering. 

Camfils stoftavskiljare hjälper till att förebygga säkerhetsrisker och hälsoproblem orsakade av damm, rök och ånga samt explosioner och bränder. Produkterna gör det också möjligt för företag att uppfylla olika luftkvalitetskrav både inom och utanför fabriker.

På Camfil lever vi som vi lär - vi hjälper inte bara våra kunder att skydda deras utrustning, processer och personal, vi är också mycket måna om vår egen personal och att deras arbetsmiljö är ren och säker. Vi anpassar vårt arbete efter FN:s globala mål nummer 8 “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” eftersom vi sätter människor i första rummet.

Genom att välja rätt filter kan du säkerställa att din verksamhet fungerar effektivt och på ett optimalt sätt. Det kan spara dig tid, pengar och energi. Inte bara idag utan även på lång sikt.

Källor

https://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehairbornedust3.pdf
https://camfilapc.com/

 
Publicerad den 7 april 2020