NY INNOVATION
INOM MOLEKYLÄRFILTRERING​

Konstruerad för minskad energiförbrukning och sänkta underhållskostnader

LÄS MER OM CAMCARB XG 
 

OPTIMERAD UNIK DESIGN

CamCarb XG är den senaste produktinnovationen inom molekylärfiltrering. Den koniska formen möjliggör hög avskiljningseffektivitet samtidigt som tryckförlusten hålls låg. Dess patentskyddade konstruktion maximerar mediets adsorptionsgrad, vilket totalt sett resulterat i ett lättare filter. Denna unika kombination ger även fördelar som en lägre total ägandekostnad (TCO).

 • SÄNKTA UNDERHÅLLSKOSTNADER

  Upp till 50% mindre underhålls- och avfallskostnader.

 • MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

  Upp till 35% reducering för en typisk produkt gentemot befintliga lösningar.

 

flexibel INSTALLATION

CamCarb XG kan installeras i tillufts-, recirkulations- och frånluftssystem. Installationen i den unika ramen tar bort allt internt läckage och ger en mycket effektiv drift.

CamCarb XG kan även levereras färdigmonterat i Camfils luftrenare, som en molekylärfiltreringsmodul, eller i ett CamCube-skåp.

Tvåstegsfiltrering finns som tillval med en monteringsskena för 48 mm partikelfilter, för- eller efterfiltrering.

Filterskåpen används för komfort- och industriapplikationer.

 

CamCarb XG nästa generationens energibesparingar

Knappa in dina värden för att se dina besparingar

Beräkna

DINA BESPARINGAR

Besparingarna är beräknade utifrån en jämförelse med raka cylindrar fyllda med kol för VOC-avskiljning
SE RESULT BELOW

Jämförbar CO2-minskning

Klicka/hovra med musen över för att visa resultatet

Minskad kolförbränning i kg

jämför med
Branschgenomsnittet

Antal installerade LED-lampor

jämfört med
branschgenomsnittet

Minskad körd km

jämfört med
branschgenomsnittet

Knappa in dina värden för att se dina besparingar

FYLLD MED ISO 10121-TESTAT HÖGPRESTERANDE MOLEKYLÄRFILTRERINGSMEDIA

Camfil tillverkar alla nyckelmedier internt enligt strikta kvalitetssäkringsrutiner. Detta görs i en toppmodern, specialdesignad anläggning där den senaste tekniken för processkontroll används. Prestandatestning utförs också i Camfils unika testlaboratorium för molekylärfiltrering. 

All media har genomgått prestandatester i enlighet med ISO 10121-1:2014. De testförhållanden som beskrivs i standarderna återspeglar i hög grad faktiska driftsförhållanden.

 
 • HÅLLBAR
  Den unika koniska utformningen hos CamCarb XG minskar energiförbrukningen med upp till 35 % och hjälper slutanvändaren att reducera sina CO2-avtryck och sänka energikostnaderna. Genom att förbättra koldioxidavtrycken kan denna produkt hjälpa till att uppfylla ESG-åtaganden och utstakade mål.
 • PRESTANDA
  CamCarb XG har den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) tack vare dess längre filterlivslängd och en lägre energiförbrukning.
 • CERTIFIERAT
  CamCarb XG testas enligt ISO 10121-2 för att säkerställa optimal filter- och systemeffektivitet - vilket ger ren luft med beprövad effektivitet, idag och imorgon.