CERTIFIERINGAR

Det finns i vårt Camfil DNA

Certifieringar hjälper oss att säkerställa ständiga förbättringar av processer och procedurer så att vi kan tillhandahålla bättre produkter och tjänster och som ett resultat av det få nöjdare kunder. Detta finns i vårt Camfil DNA.

ISO 14001 OCH 9001 CERTIFIERADE

Vi är ISO 14001 och 9001 certifierade (kvalité och miljö). Det gör att vi tredjepartsgranskas av Svensk Certifiering varje år och detta avser våra två produktionsenheter och samtliga säljkontor med hämtlager.

Se certifikat här

EUROVENTCERTIFIERING

Camfil deltar i eurovent-programmet för certifiering av luftfilter. För att se aktuella certifikat använd denna adress www.eurovent-certification.com eller www.certiflash.com Tillsammans med flera europeiska luftfiltertillverkare har den europeiska ventilationsorganisationen Eurovent utvecklat ett certifieringsprogram. För att verifiera produktinformationen provar Eurovent filter vid de oberoende provningsanstalterna Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) i Borås och Statens tekniska forskningscentral (VTT) i Esbo i Finland.

Se certifikat här

P-märkta filter hos camfil

P-märkning är en kvalitetsmärkning enligt RISE Research Institutes of Sweden som innebär att filtret uppfyller de krav  som ställs i RISE:s certifieringsregler (CR055) och att filtret har mycket goda långtidsegenskaper i verklig driftsmiljö.

P-märkningsreglerna ställer grundläggande krav på att filtret ska hålla angiven filterklass och att partikelavskiljningsgraden inte försämras drastiskt under driftstiden. Filtren testas därför enligt ISO 16890 för kontroll av tryckfallsdata och filterklass även långtidsegenskaperna av filtret i verklig drift utvärderas enligt SP-metod 1937.

Ett ytterligare krav är att det ska finnas ett fungerande kvalitetssystem gällande produktionen där bland annat dokumenterade egenkontroller av filter och material ska göras. RISE genomför sedan årliga kontrollbesök. I samband med kontrollbesöken görs även provuttag direkt från produktionen för att provas enligt ISO 16890.

P-märkning är den certifiering som ställer högst krav på filter världen över.

Vi på Camfil har ett stort utbud P-märkta filter, samtliga certifikat finns att hitta på våra produktsidor samt även på RISE hemsida.

Certifikat påsfilter filtermedia Glasfiber:
Hi-Flo XLT ePM10 60 % 
Hi-Flo XLT ePM2.5 50 % 
Hi-Flo XLT ePM1 60 % 
Hi-Flo ePM1 85 % 

City-Flo XL ePM1 60 % 

Hi-Flo XLS ePM10 60 % 
Hi-Flo XLS ePM2.5 50 %
Hi-Flo XLS ePM1 60 % 


Certifieringar påsfilter filtermedia Syntet:
Cam-Flo ES ePM1 85% 

Hållbarhetsbetyget silver från ecovadis

Ecovadis är en plattform som använder erkända metoder för att transparent utvärderar hur tydligt och strukturerat företag arbetar med hållbarhet. Områden som ingår i EcoVadis bedömning är miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, hållbara upphandlingar och etik. Vi på Camfil Svenska har uppnått Guldklassificering i denna hållbarhetsgradering och vårt arbete har bedömts i kategorin “Manufacturer of special-purpose machinery industry” där vi placerar oss bland de 3 % bäst presterande.

Att arbeta med Ecovadis hjälper oss som företag att bli ännu mer medvetna om vad vi och våra intressenter gör och hur vi påverkar vår jord och de som lever och växer på den. 

CAMFIL ÄR CERTIFIERADE I MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

För oss på Camfil är mångfald och inkludering viktigt. GEEIS-D är en internationellt erkänd certifiering för företag med ett effektivt engagemang för jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi är därför mycket stolta över att Camfil Sverige sedan år 2017 är GEEIS-D certifierierade. Camfil Danmark och Camfil Finland blev certifierade i december 2020. Certifieringen tillhandahålls av Arborus

Camfil har för närvarande 13 GEEIS-D-certifierade enheter och arbetet med mångfald och jämställdhet fortsätter som planerat.

Se intyget här

FN:s global compact – commitment 

Vi har signat upp för FNs Global Compact, i och med det lovar vi att stödja de tio principer som är indelade i dessa fyra områden: Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö, Antikorruption. Det här var starten på vårt CamfilCairingarbete

Läs mer här