Gasturbiner

Gasturbiner

Gasturbiner är högeffektiva men även känsliga maskiner som används för driva t ex elgeneratorer eller mekaniskt driva olika processer. De används över hela världen i alla typer av miljöer och driftsförhållanden. Det är därför som filterlösningen ska anpassas efter de lokala förhållandena för att erbjuda rätt skydd.

Gasturbiner

I gasturbinindustrin säkerställer platsoptimerad luftfiltrering maximal effektivitet för anläggningar som drivs dygnet runt och problemfritt ägande för anläggningar som körs mindre frekvent. Eftersom produktionen av förnybar energi ökar tvingar konkurrensen generatorer och gasturbiner att bli mer effektiva för att bibehålla en lönsamhet. Camfils smarta luftfiltreringslösningar är designade för att uppnå den bästa lönsamheten.

Trots små marginaler och ökad konkurrens, kan EPA-klassad luftfiltrering öka marginalerna för anläggningen. Då varje förbättring i avskiljningsgrad resulterar i längre drifttid och högre lönsamhet designar vi våra filterlösningar för upprätthålla motorn i perfekt skick och minska bränsleförbrukningen. Då anläggningar som körs nonstop är kritiska för kraftnätet kan våra pålitliga och långlivade EPA-filterlösningar öka både tillgängligheten och tillförlitligheten.

Anläggningar som enbart körs vid kortare behovstoppar, sk peak-anläggningar, måste komma igång snabbt, ofta med mycket kort varsel. Våra högpresterande, robusta filterlösningar säkerställer att du kan öka lasten när som helst. När snabb tillgänglighet är avgörande, ger tillförlitliga lösningar den högsta avkastningen genom att alltid skydda motorn, minska underhållsbehovet, förbättra bränsleeffektiviteten vilket leder till de lägsta utsläppen. Detta möjliggör långsiktig framgång.  

Olja & Gas

I olje- och gasapplikationer, oavsett om det är produktionsplattformar till havs, spräckningsanläggningar (fracking), eller raffinaderier,  möter gasturbiner ofta en rad olika aggressiva luftföroreningar. Allt ifrån salt till tunga kolväten och aggressiva gaser. I kritiska processer måste dessa utmaningar tas på allvar. Tack vare mer än 50 års erfarenhet är våra lösningar flexibla och möjliga att optimera för varje enskild applikation. Allt ifrån från kompakta EPA-lösningar till havs, till mobila enheter på spräckningsplatser, till molekylära lösningar när de utsätts för olika korrosiva gaser. Om ni har specifika krav, har vi med största sannolikhet branschvanan som krävs för att bistå er med hjälp.

Forskning, Utveckling och Innovation

Med testriggar som kan efterlikna extrema förhållanden, allt ifrån från salt- och vattenspray till höga luftflöden, smutsig luft och höga belastningar fokuserar vår forsknings- och utvecklingsgrupp på att säkerställa tillförlitlighet, oavsett utmaning. Vi utmanar även våra produkter under verkliga förhållanden med våra mobila testanläggningar, s.k. CamLabs, och är alltid redo att visa verklig prestandadata. Våra patenterade lösningar, som CamGT 3V-600, har flyttat fram branschgränserna när det gäller luftfilter, b.l. a. genom sin förmåga att hantera vatten och salt i kombination med marknadens lägsta luftmotstånd (dP). När anläggningens tillgänglighet är kritisk måste era luftfilter vara minst lika pålitliga.

Vi strävar efter att förstå luften och de lokala förutsättningarna bättre än någon annan. Lite överdrivet? Kanske. Men när 98 % av det som går in i er gasturbin är luft så är vi övertygade om att det är viktigt. Genom att tillhandahålla den fakta ni behöver för att ta rätt beslut kan vi hjälpa er att optimera er produktion och verkningsgrad. Som den mest förutsägbara leverantören av luftfiltreringslösningar ser Camfil till att er utrustning fungerar bättre och längre, samtidigt som vi förutspår framtiden för att undvika negativa överraskningar.

Om ni designar ett nytt system eller bara vill förbättra er nuvarande prestanda, fråga oss om hur vi kan hjälpa er. Vi har programvara för att beräkna drifts- och livscykelkostnader, men även lösningar för luftanalyser. Kanske är ni intresserade av ett CamLab-test hos er?