Gasturbiner

Gasturbiner

Gasturbiner är högeffektiva men även känsliga maskiner som används för driva t ex elgeneratorer eller mekaniskt driva olika processer. De används över hela världen i alla typer av miljöer och driftsförhållanden. Det är därför som filterlösningen ska anpassas efter de lokala förhållandena för att erbjuda rätt skydd.

Gasturbiner

I gasturbinindustrin säkerställer platsoptimerad luftfiltrering maximal effektivitet för anläggningar som drivs dygnet runt och problemfritt ägande för anläggningar som körs mindre frekvent. Eftersom produktionen av förnybar energi ökar tvingar konkurrensen generatorer och gasturbiner att bli mer effektiva för att bibehålla en lönsamhet. Camfils smarta luftfiltreringslösningar är designade för att uppnå den bästa lönsamheten.

Trots små marginaler och ökad konkurrens, kan EPA-klassad luftfiltrering öka marginalerna för anläggningen. Då varje förbättring i avskiljningsgrad resulterar i längre drifttid och högre lönsamhet designar vi våra filterlösningar för upprätthålla motorn i perfekt skick och minska bränsleförbrukningen. Då anläggningar som körs nonstop är kritiska för kraftnätet kan våra pålitliga och långlivade EPA-filterlösningar öka både tillgängligheten och tillförlitligheten.

Anläggningar som enbart körs vid kortare behovstoppar, sk peak-anläggningar, måste komma igång snabbt, ofta med mycket kort varsel. Våra högpresterande, robusta filterlösningar säkerställer att du kan öka lasten när som helst. När snabb tillgänglighet är avgörande, ger tillförlitliga lösningar den högsta avkastningen genom att alltid skydda motorn, minska underhållsbehovet, förbättra bränsleeffektiviteten vilket leder till de lägsta utsläppen. Detta möjliggör långsiktig framgång.  

Olja & Gas

I olje- och gasapplikationer, oavsett om det är produktionsplattformar till havs, spräckningsanläggningar (fracking), eller raffinaderier,  möter gasturbiner ofta en rad olika aggressiva luftföroreningar. Allt ifrån salt till tunga kolväten och aggressiva gaser. I kritiska processer måste dessa utmaningar tas på allvar. Tack vare mer än 50 års erfarenhet är våra lösningar flexibla och möjliga att optimera för varje enskild applikation. Allt ifrån från kompakta EPA-lösningar till havs, till mobila enheter på spräckningsplatser, till molekylära lösningar när de utsätts för olika korrosiva gaser. Om ni har specifika krav, har vi med största sannolikhet branschvanan som krävs för att bistå er med hjälp.

Forskning, Utveckling och Innovation

Med testriggar som kan efterlikna extrema förhållanden, allt ifrån från salt- och vattenspray till höga luftflöden, smutsig luft och höga belastningar fokuserar vår forsknings- och utvecklingsgrupp på att säkerställa tillförlitlighet, oavsett utmaning. Vi utmanar även våra produkter under verkliga förhållanden med våra mobila testanläggningar, s.k. CamLabs, och är alltid redo att visa verklig prestandadata. Våra patenterade lösningar, som CamGT 3V-600, har flyttat fram branschgränserna när det gäller luftfilter, b.l. a. genom sin förmåga att hantera vatten och salt i kombination med marknadens lägsta luftmotstånd (dP). När anläggningens tillgänglighet är kritisk måste era luftfilter vara minst lika pålitliga.

Vi strävar efter att förstå luften och de lokala förutsättningarna bättre än någon annan. Lite överdrivet? Kanske. Men när 98 % av det som går in i er gasturbin är luft så är vi övertygade om att det är viktigt. Genom att tillhandahålla den fakta ni behöver för att ta rätt beslut kan vi hjälpa er att optimera er produktion och verkningsgrad. Som den mest förutsägbara leverantören av luftfiltreringslösningar ser Camfil till att er utrustning fungerar bättre och längre, samtidigt som vi förutspår framtiden för att undvika negativa överraskningar.

Om ni designar ett nytt system eller bara vill förbättra er nuvarande prestanda, fråga oss om hur vi kan hjälpa er. Vi har programvara för att beräkna drifts- och livscykelkostnader, men även lösningar för luftanalyser. Kanske är ni intresserade av ett CamLab-test hos er?

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Kundcase Luftrenare Standarder och Föreskrifter Elektronik och Optik
Camfil Power Systems och hållbarhet

Camfil Power Systems och hållbarhet

Publicerad den 7 maj 2021

Camfil Power Systems (PS) tillhandahåller filtrering och akustiska lösningar för turbomotorer, inklusive gasturbiner, generatorer, industriella luftkompressorer och dieselmotorer. Utvecklingen inom maskintekniken har under de senaste årtiondena tagit stora kliv framåt.

Energi och Gasturbiner Hållbarhet

Säg hej då till försmutsning och tryckfallstoppar!

Publicerad den 6 maj 2021

CamGT-filter och Cam-Flo GT-hybrid påsfilter eliminerar 6 offline-tvättar per år, förbättrar kompressoreffektiviteten och ökar prestandan för ett kraftvärmeverk på Singapores västkust

Energi och Gasturbiner Kundcase

Infographic: How Advanced Filtration Reduces Carbon Output

Publicerad den 30 april 2020

Read this infographic and discover: How gas turbines can play a positive role in the future energy mix; How gas turbines can improve their efficiency and carbon intensity; How you can burn less fuel and thus reduce emissions; The amount of CO2 a clean engine emits vs a fouled engine; and Static filter vs. Pulse filer features that reduce emissions

Energi och Gasturbiner

Upgrade GT Filtration to Slash Carbon Emissions 

Publicerad den 30 april 2020

Upgrade your gas turbine air inlet filters to cut carbon emissions per MWh produced.

Energi och Gasturbiner

Gasturbiner andas nytt liv

Publicerad den 21 april 2020

Flera pappersbruk hanterar kombikraftverk där de driver 44 MW gasturbiner med höga tillgänglighetskrav (8500 timmar/år). I ett försök att öka gasturbinernas prestanda ombads Camfil Power Systems att optimera det befintliga filtreringssystemet för tre pappersbruk.

Energi och Gasturbiner Kundcase

Biogasproduktion för värme och el i St. Albans

Publicerad den 27 mars 2019

Biogasen som produceras är full med H2S (vätesulfid), en gas som kan orsaka korrosion och fräta i gasmotorn. Detta krävde en lösning där en hög minskning av H2S var möjlig och ett enkelt underhåll av filtermaterialet. (ENG)

Kundcase

Camfil & Solar Turbines samarbetar för att designa en ny lösning

Publicerad den 27 mars 2019

Located offshore Ivory Coast, Africa, the CamGT EPA filter solution saves Foxtrot International 3 shutdowns per year and eliminates salt corrrosion, without compromising on footprint.

Energi och Gasturbiner Kundcase

Dalkia uppgraderade till EPA-klass

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.

Energi och Gasturbiner Kundcase

Tata Power Trombay retrofits their filtration system to improve corrosion, pressure drop, and diverter dampers within deadline

Publicerad den 27 november 2018

Tata power trombay retrofit Kundcase: Uppgraderingslösning för Indiens största kraftverk. Ta reda på varför Camfil hade rätt lösning för en uppgraderingslösning i en utmanande kustmiljö hos Tata Power Ltd., Indiens största integrerade kraftföretag.

Energi och Gasturbiner Kundcase

CamGT 4v300

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: Klagomål från närliggande områden på störande ljud fick anläggningarna att utvärdera en brusreducerande filteranläggning

Energi och Gasturbiner Kundcase

Hänsyn till salt & korrosion

Publicerad den 27 november 2018

Gas Turbine Application: Do you operate in a coastal or offshore site? Unfortunately, you probably have to deal with corrosion related issues. You can, however, operate corrosion-free if you take the right measures.

Energi och Gasturbiner

Hur man väljer rätt filtreringslösning  

Publicerad den 27 november 2018

Turbomachinery: Air inlet filtration systems should be designed to suit the environment. Because of market pressures, a general design has been used in widely varying environment conditions. Before making your purchase, get an assessment.

Energi och Gasturbiner

Strategier för filterbyten

Publicerad den 27 november 2018

Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.

Energi och Gasturbiner