Dimmavskiljare

Dimmavskiljare

Dimseparatorer suger ut processavluft från verktygsmaskiner och separerar aerosolerna från luftströmmen innan den rengjorda luften återförs till produktionen eller till omgivningen utanför.

Industriella oljeavskiljare kan användas som centrala eller decentraliserade utsugningssystem eller integreras direkt i verktygsmaskinen, beroende på processen. Camfils oljeångseparatorer kombinerar fördelarna med filtrerings- och koalescensteknologi, vilket ger bästa separationseffektivitet, låg energiförbrukning och lång livslängd för filtret.