Laboratorier & Biosäkerhet

Laboratorier & Biosäkerhet

Se till att era säkerhetslaboratorier är så trygga som de är avsedda att vara. Möt viktiga krav på säkerhet och tillförlitlighet och begränsa riskerna med Camfils omfattande utbud av lösningar för biosäkerhet.

I känsliga miljöer såsom i läkemedelsindustrin där det råder höga krav på biosäkerhet riskerar både människor och omgivning att utsättas för högre exponering av giftiga ämnen. Man behöver skydda personal mot kontaminering och förhindra att mikroorganismer släpps ut från dessa miljöer. Det kan vara en fråga om liv eller död.

Biosäkerhet eller inneslutningslösningar är kritiskt framförallt i dessa applikationer. 

  • Life science, där man inte bara behöver skydda produkterna utan även människor och miljön utanför anläggningen från exponering för patogener eller potenta substanser/ämnen.  
  • Forskning och försvarsindustrin, där forskare hanterar mycket farliga biologiska, kemiska och radioaktiva ämnen som måste kontrolleras för att undvika dramatiska utbrott. 
  • Hälso- och sjukvård, antingen för isoleringsrum vid behandling av infektionssjukdomar eller inom nukleärmedicin där man framställer radiopharmaka. 

Olika processer och säkerhetsnivåer kräver olika luftreningslösningar

Inom life science-sektorn har läkemedels- och biofarmaanläggningar egna krav på luftkvalitet men med en sak gemensamt: att hålla personal, utrustning och processer säkra.

Biosäkerhetslaboratorier är specialiserade forskningslaboratorier där forskare studerar smittämnen, bakterier, virus, parasiter och giftiga ämnen. Några få partiklar eller gasmolekyler som inte fångats upp i förorenat luft utifrån dessa laboratorier kan utgöra ett allvarligt hot. Det är viktigt att ditt luftfiltreringssystem stoppar alla dessa potentiellt skadliga luftburna patogener. 

Det nödvändiga skyddet definieras av fyra biosäkerhetsnivåer (BioSafety Levels). När BSL ökar finns det fler krav och begränsningar som adderas till de säkerhetsåtgärder som måste följas. Ämnena som undersöks i de högsta BSL4-laboratorierna kan orsaka allvarliga eller dödliga sjukdomar hos människor som inte går att behandla/inte har något botemedel eller lindring. 

Camfils luftfiltreringslösningar hjälper laboratorier att förbli säkra platser

Filtrering av både till- och frånluft för säkerhetslaboratorier kritiskt i alla lägen. Inkommande luft måste vara ren för att förhindra kontaminering av arbete som utförs. Frånluften som släpps ut från laboratoriet måste filtreras för att förhindra att skadliga eller dödliga ämnen och organismer från att skada människor samt omgivningen.  

Camfil erbjuder speciellt utvecklade lösningar för inneslutning som är anpassade öven för den högsta säkerhetsnivån. Många BSL4-laboratorier runt om i världen förlitar sig på våra inneslutningslösningar. 

Så kontakta våra experter för att få reda på hur ni kan minska potentiell spridning av farliga ämnen via ventilationssystemet i biosäkerhetslaboratorier och andra farmaceutiska anläggningar. Förutom hög partikelavskiljningsgrad så får du också en lösning med lång livslängd, minskad miljöpåverkan och låg total TCO. 

 

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Kundcase Standarder och Föreskrifter Elektronik och Optik Industri och tillverkning Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Hållbarhet Utbildning och Expertis

Camfil ProSafe för Livsmedel & Dryck

Publicerad den 27 november 2018

Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.

Standarder och Föreskrifter Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard