God hälsa och välbefinnande

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling”.

Det är inledningen till FN:s hållbarhetsmål nummer 3 som man kan läsa mer om på www.globalamalen.se. Det vi på Camfil kan bidra med inom det här området är bl.a. vår kompetens att rena luften från hälsoskadliga ämnen.
God hälsa och välbefinnande på jobbet
Vi tillbringar ca 90% av vår tid inomhus och det är viktigt att vi har en bra inomhusmiljö som håller oss friska och krya samt ger oss möjlighet att hålla koncentrationen uppe. Vi får inte försämra luftkvaliteten i vår jakt på att minska energiförbrukningen, utan se till att välja lösningar som beaktar både hälsa och miljö.

Vi kan utsättas för sjukdomar och smittsamma ämnen på olika platser på vår planet. Säkerhetslaboratorier och renrumsmiljöer är viktigt för forskning samt för att stoppa smittspridning. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdsinrättningar håller högsta nivå av renlighet, ibland även livsnödvändigt.

Ett område där det kan förekomma kraftigt förorenad luft är i processindustrier. Den stör inte bara processeffektiviteten utan kan även medföra hälso-, säkerhets-, och miljörisker om den inte renas på rätt sätt.

Det här är exempel på några områden där Camfil erbjuder sina tjänster. Ni kan läsa mer om olika lösningar här.

En förutsättning för att nå sin fulla potential är att man har möjlighet att själv jobba med sitt välmående. På Camfil har vi tillsatt en grupp som informerar om olika aktiviteter och uppmuntrar oss att tänka på vår hälsa och välmående, de är våra hälsoinspiratörer.

Ett exempel är när vi en gång om året ges möjligheten att se över våra cyklar med hjälp av Team Sportia i Trosa. De ser till att våra cyklar är säkra, vilket förhoppningsvis uppmuntrar till ett ökat cyklande som är bra både för luften och våra egen hälsa.
Publicerad den 22 juni 2020