Hållbarhet
Utvecklar en mer miljövänlig arbetsplats

Hållbarhet

Att ta med miljöaspekter när vi utformar och designar vårt företags produktlinjer är en prioritet på Camfil. I gengäld kan vi också göra din arbetsplats mer miljövänlig. Genom att föra en kontinuerlig dialog med våra kunder och leverantörer av filtermedia samt utveckla vår produktdesign, kan vi minska luftmotståndet i våra filter. Därmed  förbättrar vi direkt energieffektiviteten i de ventilationssystem som använder våra produkter och andra filtreringssystem. Vi kan arbeta med er för att uppskatta livscykelkostnaden (TCO) för produkter som går in i er anläggning.

Camfil är GEEIS-certifierade

Camfil är certifierade i mångfald och jämställdhet

Publicerad den 14 december 2021

Camfil är engagerad i mångfald och jämställdhet. Alla Camfil-enheter med produktion ska vara GEEIS-D-certifierade i slutet av 2023.

Hållbarhet
Biofarmaceutiskt företag minskade installationsfel och läckande filter med hjälp av Camfils HEPA-filter Megalam Energuard

Skyddade kritiska verksamheter hos läkemedelstillverkare

Publicerad den 24 juni 2021

Ett framstående internationellt biofarmaceutiskt företag började få problem med läckande filter i sitt FoU-laboratorium och vände sig till Camfil för deras prisbelönta EnerGuard-filter för att lösa problemet. Resultatet? Specialbyggda filter med nästan 100% effektivitet, noll installationsfel, ytterst få oplanerade filterbyten - och betydande besparingar i tid och energi.

Kundcase Hållbarhet Life Science och Sjukvard

Molekylär kontaminationskontroll och hållbarhet

Publicerad den 10 maj 2021

Molekylär kontaminationskontroll (MCC) -produkter tar bort molekyler, gaser och ångor från luften som inte kan fångas upp med vanliga partikelfilter. Molekyler är vanligtvis 1 000 till 10 000 gånger mindre än de mest penetrerande partiklarna som passerar genom HEPA- och ULPA-filter.

Luftkvalitet Hållbarhet

Filtreringslösningar och hållbarhet

Publicerad den 10 maj 2021

Camfils utbud av filter utgör den största delen av vår verksamhet. Vi erbjuder ett stort urval av högkvalitativa, noggrant testade lösningar som rengör inomhusluften för nästan alla filtrerings- eller inneslutningsbehov.

Hållbarhet

AIR POLLUTION CONTROL & HÅLLBARHET

Publicerad den 10 maj 2021

Camfil Air Pollution Control (APC) utvecklar och tillverkar stoft- och rökavskiljarsystem för industriföretag. Dessa filterlösningar är anpassade till de flesta industrier och produktionsområden som metallindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och avfallshantering och materialåtervinning.

Hållbarhet

Camfil Power Systems och hållbarhet

Publicerad den 7 maj 2021

Camfil Power Systems (PS) tillhandahåller filtrering och akustiska lösningar för turbomotorer, inklusive gasturbiner, generatorer, industriella luftkompressorer och dieselmotorer. Utvecklingen inom maskintekniken har under de senaste årtiondena tagit stora kliv framåt.

Hållbarhet Energi och Gasturbiner

Camfils hållbarhetsarbete och vision

Publicerad den 1 april 2021

2020 handlade om att hitta det ”nya normala” följt av förändrade rutiner och hur vi behövt anpassa oss. Hållbarhet har alltid varit en stor del i vårt arbete vilket måste mötas genom att förändra livscykeln för produkten. Från tillverkning, avfall, logistik och drift.

Hållbarhet

Lider du av pollenallergi?

Publicerad den 23 mars 2021

Vår - bara ordet gör en glad. Eller ja, kanske inte för alla. Varmare väder innebär också pollen som släpper från träd, gräs och ogräs som frigörs i luften.

Luftkvalitet Hållbarhet Luftrenare

Välj rätt luftfilter med hjälp av livscykelkostnad, LCC

Publicerad den 12 februari 2021

Den viktigast uppgiften för ett filter är att minska mängden partiklar och föroreningar i luften, men man bör också vara medveten om livscykelkostnaden. I vissa fall finns det möjlighet att göra stora energibesparingar utan att behöva påverka filtrets effektivitet.

Hållbarhet Standarder och Föreskrifter

Hållbara städer och samhällen

Publicerad den 22 januari 2021

Hållbarhetsmål nummer 11, Hållbara städer och samhällen, är direkt kopplat till vår mission om och att skydda processer, miljön och människor. Vi på Camfil har jobbat med hållbarhet sedan 1963 och har därmed lång erfarenhet och kompetens inom området, både vad gäller produkter och tjänster.

Hållbarhet

Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling

Publicerad den 22 juni 2020

Hållbar utveckling definieras av FN såsom utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. År 2015 enades världens ledare om 17 hållbarhetsmål. Vi på Camfil har identifierat sex mål som vi känner är mest relevanta för vår verksamhet och som gör det möjligt för oss att bidra på ett meningsfullt sätt.

Hållbarhet

God hälsa och välbefinnande

Publicerad den 22 juni 2020

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling” Det är inledningen till FN:s hållbarhetsmål nummer 3. Det vi på Camfil kan bidra med inom det här området är bl.a. vår kompetens att rena luften från hälsoskadliga ämnen.

Luftkvalitet Hållbarhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Publicerad den 27 april 2020

För oss som arbetar på Camfil är det viktigt att vi har en arbetsplats som ger alla samma möjligheter. Vi står för jämställdhet och mångfald och vi värdesätter de unika idéer som varje anställd bidrar med. Camfil har därför valt att GEEIS-certifiera sig.

Hållbarhet

Intervju om hållbarhet med Camfils VD

Publicerad den 21 april 2020

Mark Simmons, VD för Camfil, berättar om Camfils hållbarhetsengagemang och vision i följande intervju.

Hållbarhet

Hur Camfil reducerar nivån av luftföroreningar genom att ta bort kvävedioxid i Hong Kong tunneln

Publicerad den 21 april 2020

Världens största luftfiltreringssystem i en tunnel med målet att minska koldioxidutsläppen med 11 000 ton årligen. Enligt FN:s miljöprogram utsätts 92% av människorna i Asien och Stillahavsområdet för höga nivåer av luftföroreningar som utgör en betydande hälsorisk.

Luftkvalitet Kundcase Hållbarhet

Camfil och Hållbarhet

Publicerad den 27 mars 2019

Meddelande från Camfil koncernens hållbarhetschef. Som ni kommer att läsa i denna rapport har vi en större strategi för hållbarhet, tittar på vår roll som arbetsgivare och hur vi arbetar med leverantörer, distributörer och kunder för att skydda mänskliga rättigheter, följa handelsregler och se till att vi hjälper förhindra korruption. (ENG)

Hållbarhet

Simon Birkett, Grundare och VD Clean Air in London

Publicerad den 27 november 2018

Enligt WHO är luftföroreningar den största miljöhälsorisken. Det är 3,7 miljoner dödsfall varje år som kan hänföras till luftföroreningar utomhus och 4,3 miljoner dödsfall som kan hänföras till luftföroreningar inomhus.

Hållbarhet

Indoor Air Quality Forum 2017

Publicerad den 27 november 2018

75 attendees. Seven noted speakers. Four professors. One mission – to discuss the importance of indoor air quality (IAQ). On Monday, September 5, 2017, Camfil AB and Trosa Kommun hosted a full day forum on IAQ.

Luftkvalitet Hållbarhet

Gästblogg med Simon Birkett

Publicerad den 27 november 2018

"Efter en lång karriär på HSBC etablerade jag 'Clean Air in London' (CAL) 2006 med en mission att uppnå fullständig överensstämmelse med WHO:s riktlinjer för luftkvalitet i London och andra städer," sa Simon Birkett.

Hållbarhet

Den svenska regeringen tar historiska steg för att förbättra bostadsområden med bättre ventilation och filtreringslösningar.

Publicerad den 27 november 2018

The Swedish government will step up measures to improve the indoor environment in Swedish housing. Enhancing professional competence will be the platform. Better ventilation and filtration technology will be the means.

Luftkvalitet Hållbarhet