Ett bra ventilationssystem kan skydda mot luftburna virus

I en vetenskaplig debatt har WHO fastställt att covid-19 inte kan uteslutas vara luftburet i trånga, stängda eller dåligt ventilerade miljöer. Forskare över hela världen letar efter fler bevis eftersom det kan påverka många riktlinjer i trånga inomhusmiljöer. WHO har tidigare presenterat studier med bevisning som säger att överföringen av covid-19 sker mellan personer med symptom till andra som är i nära kontakt genom droppar, antingen genom direktkontakt med den smittade personen eller genom nära kontakt med förorenade föremål och ytor. 

Den här infografiken från BBC förklarar skillnaden mellan dropp- och luftburen smitta. Respirabla droppar är mycket små, ofta osynliga för ögat, med en partikelstorlek som sträcker sig från mindre än 0,5 mikrometer till 15 mikrometer. Det finns åtgärder för att mildra dessa droppar inomhus i ventilationssystemet. Men innan du gör några förändringar i ditt ventilationssystem är det viktigt att förstå storleken på coronaviruset. Vissa av dessa droppar är för tunga för att stanna i luften och kommer att falla på golv eller ytor i närheten. Dessa ytor samlar droppar kontaminerade med covid-19, och en mottaglig person som vidrör en sådan yta skulle kunna smittas.

Forskare har observerat att 95% av partiklarna i luften ofta är mindre än 1 μm (μm = mikrometer), bland dessa är PM1-partiklar (Particulate Matter 1) som är mindre än 1 mikrometer. Droppar i intervallet 0,5–20,0 μm som dröjer sig i luften är mer benägna att hållas kvar i luftvägarna och påbörja infektionen. På grund av virusets storlek (diameter 0,015 um till 0,4 um) ingår de i kategorin föroreningar som kallas PM1.
 

Storleken på partikeln som måste filtreras i inomhusmiljön definierar valet eller urvalet av effektiviteten för luftfiltreringslösningen. Exempelvis verkar pollen eller bakterier gigantiskt i jämförelse med coronaviruset. Det skydd som är tillräckligt bra för säsongsallergier kanske inte är tillräckligt för att bekämpa skadliga patogener som coronaviruset. Att jämföra det ytterligare med människohår som har en diameter på 60 till 120 mikrometer ger en rättvis förståelse av hur litet coronaviruset är.

Vad kan man göra?

Förbättra ventilationssystemet, hantera luftflödet och luftfiltrering är nyckeln till att minska spridningen av covid-19 i inomhusmiljön. 

1. Öka luftflödet av utomhusluften  

  • ventilera med ren utomhusluft
  • öka luftflödet 
  • minimera den återcirkulerande luften

Öka flödet av utomhusluft där det är möjligt och stäng av eller minska recirkulationsluften. Ändringar i ventilationssystemet som t.ex. att installera ett luftflödeskontrollsystem som gör det möjligt att maximera luftflödesförsörjningen och minimera recirkulationsluften. Om du behöver använda cirkulationsluft kan du uppgradera till filter med hög effektivitet som kan fånga partiklar <1 mikrometer i storlek (ISO ePM1 80% och högre). Tillsammans med detta är det viktigt att se till att din fläkt i ventilationssystemet är kapabel att hantera uppgraderingen.

2. Använd filter med filterklass ISO ePM1 

  • högeffektiv luftfiltrering med reservation för fläktkapacitetens begränsningar
  • flyttbara luftrenare 
  • följ underhållsplanen
  • luftfuktighetskontroll

Ett högeffektivt luftfilter kan fånga partiklarna som orsakar spridningen av viruset och gör dem inaktiva när de fångas i filtret. En uppgradering till ett högeffektivt filter beror på föroreningsnivån i luften. Filter av högre kvalitet kan kräva ett förfilter för att säkerställa en bättre livslängd, men för detta bör ventilationsfläktarna kunna hantera den ökade tryckförlusten med ytterligare ett filtersteg.

Camfil rekommenderar en ISO ePM1-filterklass enligt ISO 16890 (ePM1 60% eller högre) för ventilationssystem med luftbehandlingsaggregat, men på grund av ökat motstånd mot luftflöde och utrymmesbegränsningar kan detta kanske inte vara praktiskt eller möjligt för alla kommersiella ventilationssystem. Överväg att använda luftrenare för att snabbt och enkelt supporta befintligt ventilationssystem för en bra förbättring av inomhusmiljön. Det är också ett sätt att snabbt öka luftkvaliteten i ett redan fungerande system när det finns en ökad risk som kräver ännu bättre skydd. En luftfiltreringsexpert kan göra en korrekt analys och föreslå en lösning baserat på inomhusmiljö och befintligt ventilationssystem för att minimera effekterna av skadliga patogener som covid-19.

Effektiviteten hos högpresterande luftfilter (HEPA-filter) mäts vid MPPS (mest penetrerande partikelstorlek) vilket innebär att detta är filterens lägsta effektivitet. För mindre eller större partiklar kommer det filtret att filtrera ännu bättre. MPPS är vanligtvis mellan 0,1-0,2 mikrometer i storlek. Bakterier och virus är ofta mindre än så, men fäster sig vanligtvis till större partiklar. Det är också viktigt att förstå att luftfilter inte dödar levande organismer aktivt. De fångar och håller dem i filtermaterialet. När viruset fångats kommer det att stanna i luftfiltret och så småningom torka ut och dö (så kallat inaktivt). Studier av coronaviruset indikerar att viruset inte överlever längre än tre dagar på öppna ytor. Nedanstående diagram visar filtreringseffektiviteten för några olika filter vad det gäller de allra minsta partiklarna, PM1, som t.ex. kommer från fordonsutsläpp, virus och bakterier.

Jämfört med andra filterklasser fångar H13-filterklassens luftfilter upp 99,95% av föroreningar klassificerade som PM1, såsom coronaviruset. Säkerställ att filterleverantören du väljer när du uppgraderar till en mer effektiv filterklass även kan tillhandahålla testprotokoll. Överväg också att lägga till flyttbara luftrenare i rummet för att minska den virala belastningen.

Hög luftfuktighet leder till en minskning av det infektiösa influensavirus från simulerad hosta. En inomhusfuktighetsnivå mellan 40-60% RH har vetenskapligt visat sig bekämpa luftburna influensainfektioner. Denna ideala luftfuktighetsnivå förkortar den tid den luftburna influensan förblir smittsam.

Ett uppgraderat ventilationssystem med filter med hög effektivitet för att minimera effekterna av skadliga patogener i inomhusmiljön är ett måste för att förhindra spridning av droppar och luftburna smittor. Om smittan är luftburen är optimerat luftflöde i ventilationssystemet, där det är möjligt, avgörande. Kontakta ditt närmaste camfilkontor för att diskutera ditt luftfiltreringsbehov och se över din luftkvalitet tillsammans med en expert.

Källor:

Can HVAC systems help prevent transmission of COVID-19? - Publicerad av McKinsey

WHO rethinking how COVID-19 spread in the air – Publicerad av BBC

High humidity leads to loss of infectious influenza virus - Journal

Transmission of COVID-19 virus by droplets & aerosols – Study & Journal

Publicerad den 13 augusti 2020