upptäck vår arbetsplats
Vi är stolta över var vi arbetar

Upptäck vår arbetsplats

Vill du vara stolt över var du arbetar? Brinner du för att leverera värde till kunderna? Vill du göra världen till en bättre plats?

Följ då med på vår resa mot vår mission: Ren luft, En mänsklig rättighet.

Här nedan kan du läsa om vår värdegrund och hur vi säkerställer att våra handlingar idag får en positiv inverkan på morgondagen. 

Våra värderingar

Våra värderingar ger uttryck för vårt företags själ - vilka vi är och vart vi är på väg. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att förstå och leva efter Camfils värderingar.

Pålitlighet

Vi är pålitliga eftersom vi känner branschen och är ärliga och sanningsenliga. Våra anställda, produkter och processer måste alltid uppfylla eller överträffa överenskomna resultat.

Åtagande

Vi är fast beslutna att alltid sträva efter bästa möjliga lösning och vi står i framkant av teknologisk- och miljöutveckling inom vårt kompetensområde.

Kundnöjdhet

Vi sätter våra kunder först, prioriterar kundens behov och skapar långsiktigt värde för kunden.

Samarbete

Samarbete gör oss starkare och ökar våra medarbetares tillfredsställelse, både lokalt och globalt.

Vi drivs av ständiga förbättringar 

På Camfil uppmuntras du att uppfylla dina mål - och sedan skapa nya.

Genom kontinuerlig dialog med leverantörer av filtermedia och innovationer inom filterdesign har vi till exempel minskat luftflödesmotståndet i våra filter. Detta har förbättrat energieffektiviteten hos ventilationssystem som använder våra produkter i luftbehandlingsenheter och andra filtreringssystem.

Och varje dag hjälper vi våra kunder att välja de mest energieffektiva filtren för att uppnå lägre energiförbrukning för bättre lönsamhet och en hälsosammare planet.

karriärsutveckling

På Camfil vet vi att framtiden för vårt företag bygger på de investeringar vi gör i våra medarbetare. När du arbetar med oss får du möjlighet att lära dig nya färdigheter, förverkliga din fulla potential och använda dina talanger för att stärka verksamheten.

Prestation

Alla anställda får regelbunden feedback om sin prestation och vi diskuterar ständigt utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi genom årliga medarbetarsamtal som hjälper oss utvärdera dina framsteg på jobbet och hjälper dig att nå dina framtida mål.

Vi erbjuder även en medarbetarundersökning som hjälper oss att förstå vad företaget gör bra och vad som behöver förändras.

Utbildningsmöjligheter

Camfil erbjuder interna utbildningar genom Camfil Academy, bland annat den populära "newcomers course", främst för nya säljare och marknadsförare. Utbildningen genomförs på huvudkontoret i Trosa och ger nyanställda från hela världen en introduktion till vår produktportfölj samt vår kultur och våra värderingar.

vi vill göra skillnad 

I hela Camfils koncern är vi engagerade för att göra skillnad - på arbetsplatsen, i vårt samhälle och i världen. Detta gör vi genom utbildningsinitiativ, volontärarbete och genom att ta vårt ansvar i samhället. Som den ledande aktören inom luftfiltreringsindustrin tillämpar vi global expertis för att uppnå och ständigt förbättra vårt miljöarbete och hållbarhetsarbete. Det är trots allt vårt ansvar.

Att engagera medarbetare i lokalt hållbarhetsarbete är en viktig del i vår roll som företagare. Vi gör det genom vårt globala hållbarhetsprogram CamfilCairing, som visar hur vi bryr oss om luften vi andas och om andra miljöfrågor.  

en hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi vill att du ska göra det bästa jobbet du kan. Det innebär att du är motiverad, hälsosam och säker på arbetsplatsen.

På våra produktionsanläggningar tillämpar vi kontinuerligt riskhanteringsmetoder för att identifiera risker för arbetssäkerhet och hälsa (OSH). Vi integrerar säkerheten i våra operativa strategier och ledningssystem som viktiga prestationskriterier. Vi mäter registrerbara OSH-risker, undersöker dem och definierar mildringsåtgärder för att förhindra att de uppstår. 

mångfald och inkludering 

Camfil strävar efter en inkluderande företagskultur där alla ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Det handlar om att uppskatta medarbetarnas kompetens och personlighet vilket är en viktig del för ett hållbart och välmående företag som arbetar med innovation och tillväxt.

Sedan år 2017 har Camfil Svenska varit certifierade inom mångfald enligt European & International Standard (GEEIS). GEEIS står för Gender Equality and Diversity och skapades av Arborus-fonden. Under 2023 år certifiering höjdes nivån ytterligare vilket är en bekräftelse att det vi gör är bra.