upptäck vår arbetsplats
Vi är stolta över var vi arbetar

Upptäck vår arbetsplats

Vill du vara stolt över din arbetsplats? Drivs du av att leverera värde till dina kunder?
Vill du göra världen till en bättre plats?

Häng då med på vår resa mot vår mission: Ren luft, En mänsklig rättighet.

Här nedanför kan du läsa mer om vår värdegrund och på vilka sätt det vi gör idag ger en positiv inverkan på morgondagen.

Våra värderingar

Våra värderingar ger uttryck för vårt företags själ - vilka vi är och vart vi är på väg. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att förstå och leva efter Camfils värderingar.

Pålitlighet

Vi är pålitliga eftersom vi känner branschen och är ärliga och sanningsenliga. Våra anställda, produkter och processer måste alltid uppfylla eller överträffa överenskomna resultat.

Åtagande

Vi är fast beslutna att alltid sträva efter bästa möjliga lösning och vi står i framkant av teknologisk- och miljöutveckling inom vårt kompetensområde.

Kundnöjdhet

Vi sätter våra kunder först, prioriterar kundens behov och skapar långsiktigt värde för kunden.

Samarbete

Samarbete gör oss starkare och ökar våra medarbetares tillfredsställelse, både lokalt och globalt.

Vi drivs av ständiga förbättringar 

På Camfil uppmuntras du att träffa satta mål - och sedan sätta nya.

Till exempel: genom kontinuerlig dialog med filtermedialeverantörer och innovationer inom filterdesign minskade vi luftflödesmotståndet i våra filter. Detta har förbättrat energieffektiviteten hos ventilationssystem som använder våra produkter i luftbehandlingsenheter och andra filtreringssystem.

Varje dag hjälper vi våra kunder att välja de mest energieffektiva filtren för att uppnå lägre energianvändning för bättre lönsamhet och en hälsosammare planet.

karriärsutveckling

Vi på Camfil vet att framtiden för vårt företag ligger i den investering vi gör i våra medarbetare. Så när du jobbar med oss får du möjlighet att lära dig nya saker, realisera din fulla potential och använda dina talanger för att stärka verksamheten.

Prestation

Vi ser till att alla anställda får regelbunden feedback om sin prestation och diskuterar ständigt utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi genom årliga medarbetarsamtal som hjälper oss utvärdera dina framsteg på jobbet och hjälper dig att nå dina framtida mål.

Vi erbjuder även CAMPAIR (Camfil Personnel Attitude Engagement Research), en medarbetarundersökning som hjälper oss att förstå vad företaget gör bra och vad som behöver förändras.

 utbildningsmöjligheter

Camfil erbjuder interna utbildningar genom Camfil Academy. Bland annat den populära "newcomers course", främst för nya säljare och marknadsförare. Utbildningen genomförs på huvudkontoret i Trosa där företaget grundades 1963 och ger därigenom nyanställda från hela världen en introduktion till vår produktportfölj samt vår kultur och våra värderingar.

vi vill göra skillnad 

I hela Camfils koncern är vi engagerade för att göra skillnad - på arbetsplatsen, i vårt samhälle och i världen. Detta gör vi genom utbildningsinitiativ, volontärarbete och genom att ta vårt ansvar i samhället. Som den ledande aktören inom luftfiltreringsindustrin tillämpar vi global expertis för att uppnå och ständigt förbättra vårt miljöarbete och hållbarhetsarbete. Det är trots allt vårt ansvar.

Att engagera medarbetare i lokalt hållbarhetsarbete är en viktig del i vår roll som företagare. Vi gör det genom vårt globala hållbarhetsprogram CamfilCairing, som visar hur vi bryr oss om luften vi andas och om andra miljöfrågor.  

en hälsosam och säker arbetsmiljö

Vi vill att du ska göra det bästa jobbet du kan. Det innebär att du är motiverad, hälsosam och säker på arbetsplatsen.

På våra produktionsanläggningar tillämpar vi kontinuerligt riskhanteringsmetoder för att identifiera risker för arbetssäkerhet och hälsa (OSH). Vi integrerar säkerheten i våra operativa strategier och ledningssystem som viktiga prestationskriterier. Vi mäter registrerbara OSH-risker, undersöker dem och definierar mildringsåtgärder för att förhindra att de uppstår. 

jämställdhet och mångfald 

Camfil strävar efter en inkluderande företagskultur där både män och kvinnor kan övervinna stereotyper och utvecklas till sin fulla potential.

2016 lanserade Camfil i kontinentala Europa och de brittiska öarna ett CSR-initiativ för att erhålla certifikatet för jämställdhet European & International Standard (GEEIS). GEEIS skapades av Arborus-fonden, den första globala stödfonden som stödjer jämställdhet mellan arbetsplatser och Bureau Veritas, det internationella certifieringsbyrån. Det erkänner framåtriktade företag som främjar kvinnor i beslutsprocesser på arbetsplatsen.


Camfil i Frankrike, Sverige och Belgien har redan erhållit denna certifiering. Men vi stannar inte där. Vi fortsätter att driva fram så att fler av våra kontor får erkännande för att främja jämställdhet på arbetsplatsen.