masesgården i leksand

Hälsohemmet i Dalarna tar hälsa till nästa nivå med ren luft

Publicerad den 20 maj 2021
I Leksand, Dalarna, ligger ett av Sveriges få kvarvarande hälsohem, Masesgården. De röda husen är från 1700-talet där hälsohemmet haft sin verksamhet sedan 1970-talet. 

Masesgården hälsohems idéer baseras på en helhetssyn på hälsa. Mat, motion och mental balans är deras grundpelare där alla tre är lika viktiga för människans välmående. Varje vecka har ett tema kopplat till aktiviteter och inbjudna föreläsare inom området. 

När coronapandemin tog fart under 2020 var det många företag och verksamheter som fick ställa om. Masesgården vidtog en mängd praktiska åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och lyckligtvis blev det aldrig aktuellt att stänga hälsohemmet.

Situationen har varit utmanade för alla, hälsa och välmående har aldrig varit så aktuellt och omtalat ämne som nu. Pandemin har också visat på hur lätt virus och bakterier sprids i luften och således hur viktigt det är med god hygien och bra ventilation. 

För att skapa ytterligare trygghet och välmående på hälsohemmet för sina gäster har Masesgården satsat på ren luft
Masesgården kontaktade Camfil för att få hjälp med ventilationen i sina lokaler. Utmaningen med äldre hus är att de ofta saknar moderna ventilationssystem vilket gör att luften i rummet kan stå still. När luften inte byts ut stannar bakterier och virus i rummet och risken för eventuell smitta ökar. För att undvika ombyggnation och inte göra åverkan på husen presenterade Camfil sitt förslag om luftrenare. Luftrenare City M med HEPA-filter H14 fångar 99,995% av bakterier och virus och dämpar även allergiska besvär, som t.ex. pollenallergi. Med fyra stycken City M utspridda i de gemensamma sällskapsytorna kan gästerna känna sig trygga med att luften de andas är ren. 

För att kunna mäta och följa luftkvaliteten och partikelnivåerna valde Masesgården även att installera luftkvalitetssensorn Air Image. Vid installationen av Air Image framgick det tydligt att partikelnivåerna gick upp vid samma tidpunkt på dygnet. Det var under tiden städerskan städade och när lokalen fylldes med lunchgäster. Med dessa insikter var det enkelt att ta beslut om när luftrenarna skulle gå på full effekt för att hålla nere partikelnivåerna och bibehålla god luftkvalitet under hela dagen.

Utan åverkan på denna kulturskatt från 1700-talet kan Masesgårdens gäster med säkerhet andas ren luft med hjälp av luftrenare och luftkvalitetssensorer från Camfil.