luftkvaliteten på ditt kontor
Skydda personalens hälsa

Rekommendationer för bra luftkvalitet på kontor

God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda, vilket kan leda till lägre produktivitet och fler sjukdagar.

FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITETEN INOMHUS

Luften i din byggnad utsätts för ett antal olika luftföroreningar, dels av utomhusluften som kommer in, men även av de aktiviteter som sker inne i byggnaden. Det kan leda till ökade partikelhalter och molekylära problem och till och med spridning av luftburna virus mellan människor. Att skapa en bra innemiljö är viktigt för att skydda dina anställdas hälsa. Upptäck vilka luftkvalitetsuppgraderingar som finns tillgängliga för ditt kontor med vår kostnadsfria luftkvalitetsbedömning.

BERÄKNA KRAVEN FÖR REN LUFT PÅ DITT KONTOR

bredd:

 

längd:

 

höjd:

0 m3

ÖVERVAKA, RAPPORTERA OCH KONTROLLERA DIN INOMHUSLUFTKVALITET 

Att förutse risken för luftföroreningar på kontoret är ofta en omöjlighet då dessa risker är förknippade med de minsta partiklarna. Genom att använda Camfils luftsensor Air Image får du hjälp med att hålla koll på luftkvaliteten. Air Image mäter och övervakar partikelnivåerna i din inomhusluft där du som användare kan följa värdena för PM1 (vikt), PM1 (antal), PM2,5 (vikt), relativ fuktighet och temperatur. Dessa värden kan följas i realtid samt över tid. Systemet möjliggör också automatisk reglering av flödet på luftrenarna beroende på hur förorenad inomhusluften är. På så sätt reduceras energikostnaderna eftersom luftrenarna går på lägre flöden när inomhusluften blir ren. Du loggar enkelt in på vår portal för att följa just dina värden. 

Kontaktformulär

Publicerad den 2 september 2020