Mobila lösningar för rökutsugning

Mobila lösningar för rökutsugning

Mobila rökutsugningslösningar och stationära system för arbetsplatser är ett effektivt och flexibelt sätt att fånga upp torrt luftburet damm och rök direkt vid källan och på olika platser.

Svetsning och andra manuella metallbearbetningsprocesser genererar luftburet stoft och rök som kan vara skadliga för operatören och förorena produktionsmiljön om de inte hanteras på rätt sätt. Sådana processer är vanliga inom metallbearbetningsindustrin, men även inom många andra branscher där t.ex. verkstäder som reparerar eller underhåller sin egen utrustning. Den idealiska lösningen för detta ändamål är kostnadseffektiva och mobila rökutsugningssystem som fångar upp torra partiklar och rök direkt vid källan.

Till skillnad från större, stationära utsugningssystem kan de mobila stoft- och rökgasavskiljarna lätt flyttas till olika arbetsstationer vid behov. Användningen av mobila lösningar bidrar till att förbättra luftkvaliteten inomhus i produktionen, skydda de anställda från skadliga utsläpp och uppfylla lokala hälso- och säkerhetskrav.
Camfils mobila uppsamling -och rökutsugningssystem hanterar lätta till medelstora stoft- och rökbelastningar och är utformade för tillfällig användning, korta skift eller flexibla reparationer på olika platser. Beroende på modell och konfiguration har systemen flerstegsfiltrering, ett manuellt pulsrengöringssystem och kan utrustas med ett HEPA-filter.