Panel- och metallfilter

Panel- och metallfilter

Glesveckade panelfilter används ofta som förfiltrering av grova partiklar. Tätveckade paneler med högre partikelavskiljning förbättrar luftkvaliteten i bostäder och offentliga byggnader, samt förlänger livslängden för andra filter i flerstegsapplikationer. Metallfilter används i köksapplikationer som exempelvis fettfilter eller flamskydd.

Camfil har ett brett utbud av panel- och metallfilter tillgängliga i en rad utföranden, storlekar och material för att passa olika behov.

Förfilter används för att filtrera bort större partiklar (Coarse, ePM10) och skydda finare ePM1-filter. Veckade panelfilter som EcoPleat, har en högre avskiljningsgrad av mindre partiklar (ePM1) vilket ger ett bättre skydd för människan. Metallfilter används ofta som fettfilter och flamskydd i storköksventilation.

För mer detaljerad information se respektive produktinformation.