gasturbin- & kraftsystem

Gasturbin- och kraftsystem

Luftfiltrering spelar en betydande roll i många gasturbinapplikationer såsom vind, värme, kärnkraft eller biogas. Luftfilter är kritiska för processens säkerhet och effektivitet.

På konkurrensutsatta och reglerade marknader, är innovativa luftfiltreringslösningar ofta en konkurrensfördel då dessa har en stor påverkan på driftens lönsamhet. Förståelsen för lokala förhållanden ger möjlighet att optimera luftintagssystemet till att möta era drift- och underhållsbehov, öka intervallen mellan service, och produktionen.