gasturbin- & kraftsystem

Gasturbin- och kraftsystem

Luftfiltrering spelar en betydande roll i många gasturbinapplikationer såsom vind, värme, kärnkraft eller biogas. Luftfilter är kritiska för processens säkerhet och effektivitet.

På konkurrensutsatta och reglerade marknader, är innovativa luftfiltreringslösningar ofta en konkurrensfördel då dessa har en stor påverkan på driftens lönsamhet. Förståelsen för lokala förhållanden ger möjlighet att optimera luftintagssystemet till att möta era drift- och underhållsbehov, öka intervallen mellan service, och produktionen.


Vad letar du efter?

Artiklar

Områden

 

Senaste artiklarna

upgrade gt filtration to slash carbon emissions 

Created den 30 april 2020

Upgrade GT filtration to cut carbon emissions per MWh produced

Energi och Gasturbiner
Varför det är viktigt med molekylärfiltrering i biogasproduktion

Fördelar med rätt molekylärfiltrering i biogasproduktion

Created den 25 september 2020

Biogasprocessen är kritisk eftersom den släpper ut kraftigt förorenade gaser som kan orsaka motorkorrosion och slitage av utrustning och orsaka oplanerade driftstopp för underhåll och reparation, vilket resulterar i förlust av produktion och vinst. Lyckligtvis finns det flera sätt att lösa molekylärfiltrering i biogasanläggningar med olika typer av filtermedier i djupbäddar.

Energi och Gasturbiner

Camfil tillhandahåller högeffektiva luftfiltreringslösningar för EPR-kärnkraftverk i syfte att minska koldioxidutsläppen

Created den 8 maj 2020

Hinkley Point C i Somerset, Storbritannien, är bland de säkraste och mest effektiva kärnkraftsgeneratorerna som är en tryckvattenreaktor (PWR). Den producerar hundratals megawatt i elektrisk produktion, vilket gör att säkerheten i processen är en mycket viktig aspekt. (ENG)

Tillverkning och maskiner Energi och Gasturbiner Kundcase

Gasturbiner andas nytt liv

Created den 21 april 2020

Flera pappersbruk hanterar kombikraftverk där de driver 44 MW gasturbiner med höga tillgänglighetskrav (8500 timmar/år). I ett försök att öka gasturbinernas prestanda ombads Camfil Power Systems att optimera det befintliga filtreringssystemet för tre pappersbruk.

Biogasproduktion för värme och el i St. Albans

Created den 27 mars 2019

Biogasen som produceras är full med H2S (vätesulfid), en gas som kan orsaka korrosion och fräta i gasmotorn. Detta krävde en lösning där en hög minskning av H2S var möjlig och ett enkelt underhåll av filtermaterialet. (ENG)

Kundcase

Camfil & Solar Turbines samarbetar för att designa en ny lösning

Created den 27 mars 2019

Kundcase: Enheterna utsätts för svåra miljöförhållanden som leder till maximalt tryckfall (dP) och bryter ner motorn från föroreningar och korrosion. Som ett resultat tvingades kunden att schemalägga oönskade driftstopp för underhåll.

Kundcase

Dalkia uppgraderade till EPA-klass

Created den 27 november 2018

Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.

Kundcase

Cofely Storbritannien

Created den 27 november 2018

Kundcase: Cofely, ett bolag inom ENGIE-koncernen, är ledande experter inom energi, teknik och service inom outsourcing. Camfil hjälpte dem att förbättra inomhusluftkvaliteten (IAQ) med luftrenare.

Kundcase

Tata Power Trombay Retrofit

Created den 27 november 2018

Tata power trombay retrofit Kundcase: Uppgraderingslösning för Indiens största kraftverk. Ta reda på varför Camfil hade rätt lösning för en uppgraderingslösning i en utmanande kustmiljö hos Tata Power Ltd., Indiens största integrerade kraftföretag.

Energi och Gasturbiner Kundcase

High Performance GTC Media Filters For Humid Conditions

Created den 27 november 2018

Case Study: Huadian Beats The Heat With Camfil. An upgrade to the CamPulse GTC filters maximised availability during the critical heating season for a Huadian plant, located in the Tianjin development zone in China. The original system could not perform during peak season.

Kundcase

H C Orstedsverket

Created den 27 november 2018

Under processen att ta bort de fyra, 28 meter höga värmepannorna, måste en hel del miljöskadliga material hanteras. Rivningsprocessen skapar damm och rök som inte får spridas utanför byggnaden.

Kundcase

CamGT 4v300

Created den 27 november 2018

Kundcase: Klagomål från närliggande områden på störande ljud fick anläggningarna att utvärdera en brusreducerande filteranläggning

Kundcase

Auburndale Power plant

Created den 27 november 2018

Case Study: Auburndale Power Plant Weathers The Elements. The plant was experiencing high pressure drop and short filter life. In reviewing the situation it was determined that the hot and humid climate of Florida was degrading the performance of the filter. What was the solution?

Kundcase

Hänsyn till salt & korrosion

Created den 27 november 2018

Gas Turbine Application: Do you operate in a coastal or offshore site? Unfortunately, you probably have to deal with corrosion related issues. You can, however, operate corrosion-free if you take the right measures.

Energi och Gasturbiner

Hur man väljer rätt filtreringslösning  

Created den 27 november 2018

Turbomachinery: Air inlet filtration systems should be designed to suit the environment. Because of market pressures, a general design has been used in widely varying environment conditions. Before making your purchase, get an assessment.

Energi och Gasturbiner

Strategier för filterbyten

Created den 27 november 2018

Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.

Energi och Gasturbiner