Filterskåp

Filterskåp

Filterskåp som monteras i kanalsystem för att komplettera filtrering i befintligt ventilationssystem. Olika serier beroende på ändamål, antingen som enkel uppgradering av filtrering eller mer komplett serie för komplexa behov av filtrering.

Camfils uppdaterade sortiment av filterskåp täcker in hela marknadsbehovet av luftfiltrering. Filterskåpens modulära design ger möjlighet att skapa komplexa lösningar som exempelvis flerstegsfiltrering eller lösningar med olika typer av filter såsom påsfilter, HEPA-filter och kolfilter av olika slag.