Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Används mestadels i frånluften för säkerhetslaboratorier, sjukhus och andra applikationer där det krävs kontaminationsfritt filterbyte.

Camfil erbjuder lösningar för olika nivåer av säkerhetskrav, från lågriskapplikationer till de med högst risk, som säkerhetslaboratorier med BSL4-klassning för biologisk smitta. Säkerhetsskåp används främst i känsliga applikationer där människor, djur eller miljö riskeras att kontamineras av olika farliga ämnen. Det kan vara smittsamma bakterier och virus, giftiga substanser eller radioaktivitet som måste fångas upp och inneslutas. De filter som är installerade i säkerhetsskåpen innehåller ofta skadliga ämnen efter användning. Filterbyten är säkra för serviceteknikern då säkerhetsskåpen är utrustade för att kunna utföra kontaktfritt filterbyte genom plastpåse, BIBO (Bag In Bag Out).