HEPA-filter FabrikstestStandard
EN1822:2019 & ISO 29463

EN 1822 och ISO 29463 fabrikstest av HEPA-filter

Publicerad den 22 mars 2021

HEPA-filter tillverkas på olika sätt och kan därför variera i kvalitet. Enda sättet att jämföra och testa ett HEPA-filter är med hjälp av teststandarderna EN1822: 2019 och ISO 29463. Med hjälp av dessa standarder kan du som slutanvändare säkerställa att ett HEPA-filter har tillverkats och utformats för att uppfylla kraven för ren luft för dess miljö. EN1822-standarden togs fram på 1990-talet och har under åren uppdaterats flertalet gånger. I den senaste versionen av denna standard har också testprocessen för ISO 29463 inkluderats för att säkerställa globala krav. Oavsett om HEPA-filtret används för kontrollerade miljöer som renrum, som en del av en systemuppgradering, i ett ventilationssystem eller i en fristående luftrenare, bör du alltid kontrollera att filtret har certifierats individuellt enligt dessa standarder.

Hur man testar hepa-filter

Ett HEPA-filter definieras av dess effektivitet vid avlägsnande av luftburna föroreningar från luftströmmen. EN1822: 2019 är ett test som säkerställer att filtret uppfyller den filtreringseffektiviteten som krävs. Under testet av HEPA-filtret används testaerosol för att mäta nivåerna av luftburna partiklar som passerar filtret. Varje HEPA-filter mäts mot MPPS (mest penetrerande partikelstorlek) för att säkerställa dess effektivitet även mot de minsta luftburna föroreningarna. MPPS för ett filter varierar från 0,1 till - 0,2 mikrometer. Ett HEPA-filter som klassificeras som H14 betyder att det är 99,995% effektivt mot MPPS. När de mäts mot andra partiklar är det ofta mycket mer effektiva. På Camfil testar vi 100% av våra HEPA-filter i våra laboratorier före leverans. 

Lär dig mer om Effektivtet och Certifikat