FILTERSKOLaNS VISION

- Utbilda och utveckla Camfils kunder och medarbetare. Vill du hänga med på resan, anmäl dig till något/några av våra kurstillfällen. Vi har 3 olika utbildningar. på ett flertal orter i Sverige Läs mer här nedanför för att se vilken som passar dig bäst.
För att se tider och platser, klicka på "anmäl dig här-knappen".

Välkommen 

Filterskolan inställd tillsvidare

På grund av COVID-19 så är alla Filterskolor inställda. Under tiden kan vi erbjuda en digital lösning som gör det möjligt för er att gå Filterskolans Grundkurs utan att lämna hemmet. För mer information, kontakta Anders Reimbertsson: anders.reimbertsson@camfil.com


Vi håller också i flera kostnadsfria webbinar med olika teman och inriktningar som du kan anmäla dig till. Se både kommande och tidigare webbinar här.

 

GRUND
 "Lär om luftfilter"

Under en halvdag får våra kunder lära sig grunderna om luftreningsteknik och de faktorer som avgör ventilations-anläggningarnas effektivitet. 

Syftet med utbildningen är att det skall bli enklare att välja rätt filterkvalitet och att minimera driftskostnaderna i ventilationsanläggningen.

Ämnesförteckning Grundkurs

 • Luftföroreningar
 • Behovet av luftfilter
 • Grundläggande begrepp
 • Så fungerar luftfilter
 • Filtertester och filterklasser
 • Energi- och kvalitetssystem
 • Miljö- och energiaspekter, LCC
 • Regn och fukt i filter
 • Välj rätt filter och filterklass
 • Filterbyten och service

Kursen är en halvdagskurs, den är kostnadsfri och Camfil bjuder på kaffe och lunch.

Våra föreläsare

FORTSÄTTNING

"Lär mer om luftfilter"

Under en dag tränger vi ner på djupet och lär oss beräkna och dimensionera filterinstallationer och vad som krävs vid upphandling samt att förstå testrapporter enligt gällande standard. 

Kurserna ger både teoretiska- och praktiska baskunskaper för din luftfilterinstallation.


Ämnesförteckning Fortsättningskurs

 • Luftföroreningar och inneklimat
 • Termer och begrepp
 • Hur luftfilter fungerar
 • Val av filter och filterklass, IAQ
 • Tester och testrapporter
 • Filterklass och partikelkoncentration
 • Energi- och kvalitetssystem
 • Energi och LCC

Kursen är en heldagskurs, den är kostnadsfri och Camfil bjuder på kaffe och lunch.

ENERGI

"Kurs i minskad energianvändning"

Hur kan jag spara energi i mitt ventilationssystem?

Under en halvdag varvad med teori och praktiska övningar kommer vi att se vilka möjligheter som finns att minska fläktens energianvändning och behålla, eller förbättra inomhusklimatet.

Kursen är ett utmärkt tillfälle för att lära mer om att minska energi- och därmed även miljöbelastningen, utan att minska filtreringseffektiviteten. Filtrets huvudsakliga uppgift är att skydda människor, produkter och miljö.

Det är fläkten som använder energin som påverkas av filtrets medeltryckfall och vi kommer att redovisa en unik undersökning av ventilationsfläktars verkningsgrad i befintliga ventilationssystem etc.

Kursen är en halvdagskurs, den är kostnadsfri och Camfil bjuder på kaffe och lunch.