Farmaceutisk, OSD-tillverkning

Farmaceutisk, OSD-tillverkning

Uppfyll de höga kraven för hälsa och säkerhet inom läkemedelsproduktion samtidigt som de obligatoriska kvalitetskraven uppnås.

Läkemedelsbolagen söker allt fler sätt att minska kostnaderna för läkemedelstillverkning men samtidigt öka säkerhet och kvalitet. Renrummens luftfiltrering och lösningar för att samla upp stoft från processerna spelar en nyckelroll för att säkerställa tillverkning av högkvalitativa läkemedel samtidigt som det ökar produktiviteten. 

Processer för tablettillverkning (OSDs – Oral Solid Doses) står inför två utmaningar: 

För det första sätter läkemedelsmarknaden press på att produktionsprocesserna, att blir smidigare och mer effektiva. Filtreringssystemen för dessa anläggningar kan potentiellt bidra till att sänka driftskostnader genom att använda filter med lägre energiförbrukning, längre livslängd och därmed förre driftstopp. 

För det andra så ökar användandet av läkemedel som innehåller högpotenta substanser (HPAPI-Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients),exempelvis onkologiska behandlingar. Tillverkning av dessa kräver ökad produktionskvalitet och mycket hög arbetssäkerhet för att eliminera risker för kors-kontaminering samt skydda människor och miljö. Operativ flexibilitet utgör också en utmaning som kräver hög kvalitet samtidigt som det möjliggör snabba produktionsövergångar.

Anläggningarnas olika områden har olika krav på renhet 

Camfil erbjuder högkvalitativa HEPA-filter och stoftavskiljare specialiserade på tablettslagningsprocesser och OSD-anläggningar. OSD-anläggningar består av olika områden som kräver sin egen lösning av luftfilter eller stoftavskiljare för att möta olika krav:

 

 Område  Lösning 
Luftbehandlings (AHU) och cirkulationsaggregat (MAU) 

Avancerad förfiltrering för att minimera total ägandekostnad (TCO) och för att skydda kritiska områden. 

Granulering, malning, blandning, formulering

Tablettslagning

Coating 

Effektiva HEPA-filtersystem för säker renrumsdrift – Camfil CleanSeal™ och Megalam™

Kompakta stoftavskiljare – Camfil QPP (Quad Pulse Package 1 och 2) 

Isolatorer

Downflow booths

 

Megalam och push-push- filter för en säker arbetsmiljö. 

Transport- och lastningsområden 

CamCleaner™ för att upprätthålla ren och säker lagerhållning.

Administrativa kontor 

Kvalitetsfiltrering för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande och produktivitet.

 

Känn er trygga med alla era känsliga processer

Camfil är ledande leverantör av luftfilter för ventilation inom life science-industrin och arbetar i nära samarbete med flera av de största globala läkemedelsproducenterna. Vi erbjuder filter, filterskåp och luftrenare designade för att uppfylla strikta krav på säkerhet, spårbarhet och kontroll.

Vår kompletta serie ProSafe™-filter för OSD och läkemedelstillverkning erbjuder följande fördelar:

 • Speciellt utvecklad för processäkerhet i läkemedelsindustrin
 • Inert mot mikrobiell tillväxt och kontaminering enligt ISO 846
 • De mest energieffektiva filtren – deras höga kvalitet kompromissar inte med driftseffektiviteten
 • Testad för att inte påverkas av kemikalier som används för rengöring och dekontaminering i renrum
 • Fri från skadliga kemiska komponenter såsom formaldehyd, ftalater och bisfenol-A
 • Robust och motståndskraftig mot fukt och korrosion för ett hygieniskt HVAC-system enligt VDI 6022

Camfils CleanSeal™ don är också speciellt designad för life science. Det är en robust, helsvetsad, läckagetestad lösning som är säker att installera, hantera och underhålla.

Fördelarna med Camfils luftfiltreringslösningar för läkemedelsindustrin

Kontrollera din känsliga produktionsmiljö med dedikerade luftfiltreringslösningar för aseptiska miljöer. Ni har dessa övergripande fördelar att tjäna på det: 

 • Skydd för era produkter, från föroreningar och kors-kontamineringar, vilket förbättrar produktkvalitet
 • Minimera produktavvisningar och ansvarstvister
 • Undvika att personal kommer i kontakt med biologiska substanser 
 • Skydda miljön genom att förhindra utsläpp av kemikalier
 • Uppfylla strikta miljö- och arbetsplatsföreskrifter
 • Minimera driftskostnader med energieffektiv filterprestanda

Senaste artiklarna

Ersättningsfilter och utbytesfilter till stoftavskiljarstystem. Camfils patron- och slangfilter passar alla stoftavskiljarsystem och optimerar prestandan.

OPTIMERA EFFEKTIVITETEN i stoftavskiljaren MED EFTERMONTERADE FILTER från camfil

Publicerad den 28 mars 2023

Visste du att Camfil erbjuder ett brett utbud av ersättningspatroner och slangfilter för olika stoftavskiljarlösningar? Våra filter är inte bara utformade för att passa ditt system, utan också för att optimera stoftavskiljningen.

Energi och Gasturbiner Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Livsmedel och dryck

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Energi och Gasturbiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Take a breath Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Standarder och Föreskrifter Kundcase Luftrenare Viruskontaminering

Molekylär filtrering inom Life Science - förbättrad säkerhet och resultat

Publicerad den 12 februari 2021

Skadliga molekyler på fel plats kan orsaka allvarliga driftavbrott i produktionsprocessen vilket kan kosta både tid och pengar och vara helt avgörande för resultatet. Därför är kunskap kring föreskrifter inom Life Science och farmaceutiska processer viktigt. Inom läkemedels- och biovetenskapliga industrier används ofta renrum och laboratorier för olika ändamål. För dessa renrum finns det höga krav gällande renhetsgrad samt tillåtna nivåer av partiklar och molekyler.

Life Science och Sjukvard Luftkvalitet

Gold series Camtain® stoftavskiljare säkerställer explosivt läkemedelsdamm

Publicerad den 27 november 2018

Ett multinationellt läkemedelsföretag behövde ett industriellt filtreringssystem för deras nya tablettdivision i Spanien, eftersom deras sex tablettmaskiner skapar explosivt och giftigt damm. En säker ATEX-godkänd lösning installerades. Läs mer här (ENG).

Life Science och Sjukvard Kundcase

Pfizer förbättrade sin luftkvalitet och sänkte samtidigt sina energikostnader

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: Camfil säkrade ett leverans- och installationsavtal med Pfizer Global Research and Development Campus, i sydöstra Kent, Storbritannien. Detta förbättrade deras luftkvalitet och sparade samtidigt över 2 miljoner pund i energikostnader.

Kundcase

Fermentering hos läkemedelsproducent

Publicerad den 27 november 2018

Anställda på ett stort läkemedelsföretag i USA klagade på mycket obehaglig lukt i laboratoriet och fryshuset. Luktproblemen resulterande från fermenteringsprover löstes med en luftrenare med molekylärfiltrering. Läs mer om situationen här. (ENG)

Kundcase

Gold Series X-Flo

Publicerad den 27 november 2018

GSX collectors are ideal for use in pharma, mining, food and chemical processing industries. They also provide a safer work environment in metalworking applications like welding and cutting.

Industri och tillverkning