Kompaktfilter (120°C)

Kompaktfilter (120°C)

Det här är kompaktfilter för höga temperaturer som passar i installationer med drifttemperaturer upp till 120°C.

Dessa högtemperaturfilter används vanligtvis som ett sista filtersteg i applikationer såsom livsmedelsprocesser, läkemedel, medicinsk utrustning och elektroniktillverkning.