FN:s mål

FN:s mål

Camfil anpassar sin strategi efter FN:s globala utvecklingsmål. Vi har identifierat sex mål som är de mest relevanta för vår verksamhet och som gör det möjligt för oss att bidra globalt på ett meningsfullt sätt.

GOD HÄLSA & VÄLbefinnande 

 

Vår kärnverksamhet bygger på grunden till hög kvalitet på inomhusluft vilket främjar bra hälsa och välbefinnande. Camfil erbjuder högeffektiva luftfilter som avlägsnar skadliga partiklar och föroreningar i ventilationsluften samt stoftavskiljare som samlar damm, dimma och rök i industrin, för säkrare arbetsmiljö. Läs mer om målet här. 

Jämställdhet

Jämställdhet mellan män och kvinnor bidrar till en hållbar och balanserad utveckling i samhället.  Vi på Camfil stöttar aktivt den utvecklingen. Läs mer om målet här.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR & EKONOMISK TILLVÄXT

Camfil arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en jämställd och säker arbetsmiljö för våra mer än 5000 anställda i 33 länder. Nöjda medarbetare skapar nöjda kunder och tillväxt för Camfil och våra partners. Därigenom bidrar vi även till ekonomisk tillväxt i den lokala ekonomin.
Läs mer om målet här. 

Minskad ojämlikhet

För oss på Camfil är det viktigt att våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter bemöts med respekt och behandlas jämlikt oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder etc. Läs mer om målet här.

HÅLLBARA STÄDER & SAMHÄLLEN

 

Hållbara städer och samhällen är ett av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Camfils energieffektiva luftfilter och renluftslösningar sparar energi för att skapa mer hållbara byggnader i städer runt om i världen. Vi hjälper också våra kunder att minska mängden avfall, eftersom våra filter inte behöver bytas lika ofta jämfört med andra.
Läs mer om målet här.

hållbar konsumtion & produktion 

 

Camfils miljöpåverkan reduceras kontinuerligt genom att minska avfall, energi- och vattenförbrukning. Till exempel ökad användning av återvunnet material, kontinuerlig maskinutveckling och förebyggande underhåll. Läs mer om målet här.

 

Artiklar om hållbarhet