Luftrenare i covid-vården

Luftrenare i covid-vården minskar spridningen av virus

Publicerad den 25 maj 2021

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna tog emot sina första patienter 2016. Fyra år senare stod sjukhuset och personalen inför en pandemi och lade stora resurser på att försöka hitta innovativa lösningar för att reducera spridningen av covid-viruset inom sjukhuset.

På sjukhuset i Solna är det Facility Management-bolaget Coor som är anlitade för att sköta driften av sjukhuset och säkerställa bland annat ventilation och luftkvalitet. Redan sedan tidigare hade man sett till att ha optimala tryckförhållanden i patientrummen för att partiklar inte skulle spridas från rummen ut i korridoren. När pandemin var ett faktum tittade Coor tillsammans med Camfil på ytterligare lösningar och kom fram till att man kunde testa att ställa in luftrenare hos covid-patienter för att reducera risken för spridning till både personal och andra patienter. 

Med luftrenarna installerades även Air Image-sensorer som är ett smart system för övervakning och kontroll av inomhusluftkvaliteten. Med hjälp av Air Image går det att i realtid se hur luftrenarna förbättrade luftkvaliteten i rummen.

Den befintliga ventilationen bytte luften i rummet 2-3 gånger i timmen, medan luftrenaren renade befintlig luft 6-12 gånger per timme. Luftväxling, antingen via ny luft från ventilationen eller renad luft från luftrenaren, har i detta fall varit den viktigaste åtgärden för att höja inomhusluftens kvalitet.

Sedan tidigare visste man att covid-partiklar som kommer in i luftrenarens filter också fastnar där. Utmaningen var att fånga dessa partiklar i luftrenaren. För att uppnå ett så bra utfall som möjligt testades olika placeringar av luftrenaren i rummet samtidigt som Air Image kunde mäta resultatet.

Just nu utvärderas effekten och vad man hittills sett är att luftrenarna ger en reduktion på 85 % av partiklarna i ett rum. Även andra sjukhus har hört talas om lösningen och därefter hört av sig till Karolinska.

Bilden ovan visar skillnaden i partikelhalter i ett behandlingsrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med och utan luftrenare. I början av kurvan är rummet tomt, sedan tar man in en patient och påbörjar aerosolgenererande covid-behandling - partikelhalterna ökar dramatiskt. En stund senare slår man på luftrenaren och partikelhalterna sjunker kraftigt till en mycket låg nivå.