GasTurbiner andas nytt liv
Camfil designar en statisk EPA retrofit-lösning för 50MW gasturbiner

Gasturbiner andas nytt liv

Camfil hjälper kunder att öka uteffekten med lägre  kolintensitet

Flera pappersbruk hanterar kombikraftverk där de driver 44 MW gasturbiner med höga tillgänglighetskrav (8500 timmar/år). I ett försök att öka gasturbinernas prestanda ombads Camfil Power Systems att optimera det befintliga filtreringssystemet för tre pappersbruk. Syftet med samarbetet var att minska det totala tryckfallet (dP) över filtreringssystemet, för att uppnå följande:

 • Mer uteffekt med samma bränsleförbrukning
 • Förlängd filterlivslängd
 • Mindre tid och ansträngning krävs för filterbyten
 • Bättre skydd för gasturbinen och högre tillgänglighet

PLATSEN

Pappersbrukens placeringar är såväl kustnära som landbaserade med utmanande luftkvalitet. Relativ luftfuktighet är måttlig till hög med ett genomsnitt på 73%. Camfils team gjorde en analys av luften och uppskattade 45μg / m3 PM10-partikelkoncentration. Detta är 77% högre än normal årlig WHO-standard.

CAMFILS LÖSNING

Camfil genomförde flera platsundersökningar för att kunna rekommendera den optimala filterlösningen för att förbättra gasturbinernas prestanda. Kortast möjliga installationstid under det schemalagda underhållsstoppet var ett grundläggande krav.

Baserat på de miljö- och driftsförhållandena beslutade OEM-leverantören tillsammans med slutkunden att uppgradera det befintliga systemet till en statisk filterlösning i två steg.

FÖRfilter F7

Cam-Flo GT Hybrid

SLUTFilter E10

CamGT 3V-600

SYSTEMET HAR FÖLJANDE FÖRDELAR:

 • Lågt och stabilt dP, även under våta och fuktiga förhållanden:
  - förfiltrets förväntade livslängd > 1 år
  - slutfilter EPA-klass livslängd uppskattat till > 3 år
 • Större gasturbinskydd med hjälp av EPA-effektivitet och effektiv vattendränering
 • Flexibel design

Denna lösning har gett ytterligare besparingar för slutanvändaren när det gäller underhålls- och driftkostnader samt överlägset skydd av gasturbin och luftrenhet.

Eftersom tryckfallet och effektivitetsklassen har förbättrats har bränsleförbrukningen också minskat per producerad megawattimme. Detta innebär att kolintensiteten påverkas positivt med cirka 2% som ett resultat av filtrering.

resultat:
 • Från 3 till 1 förfilterbyte per år
 • Slutfiltrets livslängd förväntas gå från 1 till 3 år
 • 1300 MWh per år högre energiproduktion med lägre kolintensitet
Publicerad den 21 april 2020