Leveransbestämmelser

Camfil Svenska AB använder leveransbestämmelser NL 17 med tilläggen VU 20 om inget annat anges i avtal.

Leveransbestämmelser NL 17

NL 17 är Teknikföretagens Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Grunddokument NL 17

Leveransbestämmelser VU 20

Allmänna bestämmelser VU 20 för leveranser av ventilationsutrustning från produktleverantör till 
ventilationsentreprenör.

Dessa bestämmelser har överenskommits mellan representanter för produktleverantörer och 
entreprenörer inom Svensk Ventilation. De är avsedda för avtal direkt mellan produktleverantör (säljare) och ventilationsentreprenör (köpare). VU 20 är modifierad för att harmoniera med NL 17 och ersätter VU 13.

Tilläggsbestämmelser VU 20