Fordonstillverkning

Fordonstillverkning

Oavsett var ni målar, skär, slipar eller svetsar så måste ni skydda er process, era produkter och operatörer. Håll er uppdaterade med överlägsen luftfiltrering för bil-, flyg- och andra fordonstillverkningsprocesser.

Tillverkningsprocessen innebär att man arbetar med en rad olika material, från läder och plast till trä och stål. Detta skapar enorma lager av damm och föroreningar som belastar de grundläggande luftfiltreringssystemen.

Korrekt luftfiltrering är kritiskt för drifttid

Billeverantörer använder industriella stoftavskiljningssystem för att tillgodose sitt behov under produktion. Inbyggda filterpatroner rengörs kontinuerligt med en komprimerad jetstråle. Efter flera rengöringar går filtren sönder och tillverkningsprocessen stannar av.

De här processerna kräver en snabb, optimal lösning för att hålla uppehållstiden så kort som möjligt och reducera avbrott.   

Rensa luften för metallbearbetning

Kontaminering från metallbearbetning kan innefatta höga nivåer av damm, explosivt damm och molekylära föroreningar som orsakar odörer, korrosiva reaktioner eller giftig fara för personalen eller miljön. Att fånga damm, rök, dimma eller ånga som genererats under metallbearbetningsprocesser kan innebära en speciell utmaning.  

Luftfiltrering för färg- och lackeringsboxar

Färgbesprutningsanläggningar kräver konstant tillförsel av frisk luft för produktionskvalitet, hygien och av säkerhetsskäl. Luftflödesdesignen för lackboxar kan verka enkel, men är ofta långt ifrån enhetlig. Den storskaliga produktionslinjen innebär en utmaning för att uppnå ett enhetligt luftflöde genom filtren och samtidigt undvika en vindtunneleffekt från en färg- och lackeringsbox till en annan. Luftflödet kan avledas och spridas – vilket påverkar målningsprocessen och kvaliteten på slutprodukten negativt.

Camfils luftfiltrering och damm-, dimma-, och rökuppsamling för fordonstillverkning

Några av de största varumärkena inom fordonstillverkning, från originaltillverkare till leverantörer och servicebolag, använder Camfils produkter och renluftstjänster. Vi erbjuder tilluftfilter, förfilter, frånluftfilter, industriella stoftavskiljare och tillbehör för alla steg i er produktionskedja. För färg- och lackeringsboxar erbjuder vi filter för förberedande stationer, såväl som för boxar med korsluftdrag, vertikalt luftdrag och halvvertikalt luftdrag. 

Våra produkter är energieffektiva, robusta och kompakta för användning i trånga utrymmen. De är de mest kostnadseffektiva produkterna ni hittar från ett livscykelkostnadsperspektiv. Vi anpassar och optimerar alla våra produkter för att de ska passa era specifika krav.  

Viktiga fördelar med Camfils lösningar

  • Minimera klagomål från personal, skydda personalens hälsa och minska risken för potentiella ansvarsfrågor
  • Spara energi med högenergieffektiva filter
  • Minska avbrott i produktionslinjen på grund av rengöring och underhåll, och reducera produktivitetsförluster
  • Förläng maskiners livslängd, produktkvaliteten och öka produkters lönsamhet
  • Följ arbets- och miljöregler