Flygplatser

Flygplatser

Låt inte dålig inomhusluft följa dig på resan. Resenärer och anställda behöver skyddas från farliga ämnen och förses med ren, filtrerad luft till terminaler och andra områden både inomhus och utomhus.

Varje dag reser miljontals människor via flygplatsterminalerna - och tar oinbjudna ”gäster” med sig. När de rusar för att hinna till sina flyg eller hämta bagage kan kläder, bagage och hudpartiklar sprida partiklar som bidrar till luftföroreningar.

Flygplan är en källa till föroreningar på flygplatser och marktrafik som behövs för att stödja driften av flygplanen är en annan. De flesta av dessa fordon drivs med dieselmotorer och verkar i mycket nära anslutning till flygplatsen. Som en följd är de en trolig källa till de flesta föroreningar i terminaler och andra byggnader på flygplatsen.

FÖRDELARNA MED FLYGPLATSENS FILTRERINGSLÖSNINGAR  FRÅN CAMFIL

Camfil erbjuder ett helt sortiment av luftfilterprodukter som uppfyller alla krav vid flygplatser. Dessa produkter eliminerar störningar av yttre föroreningar och erbjuder bättre inomhusluft för både resenärer och flygplatspersonal. Hjälp resenärerna att minska risken för allt från förkylning till smittsamma sjukdomar. Du kan även förhindra försämring av din anläggning.

Våra produkter följer strikta miljö- och teststandarder som EN 16798-3 och ISO 16890.

VÄLJ RÄTT LUFTFILTER FÖR DINA BEHOV

Typiska Camfil luftfiltreringssystem mot  föroreningar vid flygplatser inkluderar:

PARTIKELFILTER - ePM1 FILTER

ePM1 partikelfilter i centrala HVAC-system eller takmonterade system ger bästa möjliga skydd för föroreningar av fina partiklar och bästa driftsekonomi. Fina partiklar kan tränga djupt in i lungorna och orsaka skador. ePM1-filtret erbjuder det bästa skyddet för driftseffektivitet, lågt luftmotstånd, lång livslängd för filtret och effektiv energianvändning för att möta dina hållbarhetsmål.

KOLFILTER

Kolfiltreringssystem hanterar problem med jet- & dieselgaser samt lukter som härrör från annan verksamhet på en flygplats, samt VOC och sanitetsutrymmen.

Senaste artiklarna

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Standarder och Föreskrifter Utbildning och Expertis Energi och Gasturbiner Kundcase Life Science och Sjukvard Elektronik och Optik Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Innovation Teknologi och Forskning Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader
Skydda dig mot luftföroreningar på vintern

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 12 november 2021

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 10 september 2021

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 1 september 2021

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Take a breath Viruskontaminering Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader

Hur är luften i flygplan?

Publicerad den 27 november 2018

Även om det finns tekniska standarder som rekommenderar nivåer av luftfiltrering för flygplan finns det inga federala krav för att flygplan ska installera luftfilter. Detta innebär att kabinerna eventuellt inte filtreras eller rengörs på något sätt. Läs mer om vad luftfiltrering kan göra för skillnad för välmåendet i luften (ENG).

Luftrenare Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader