Flygplatser

Flygplatser

Låt inte dålig inomhusluft följa dig på resan. Resenärer och anställda behöver skyddas från farliga ämnen och förses med ren, filtrerad luft till terminaler och andra områden både inomhus och utomhus.

Varje dag reser miljontals människor via flygplatsterminalerna - och tar oinbjudna ”gäster” med sig. När de rusar för att hinna till sina flyg eller hämta bagage kan kläder, bagage och hudpartiklar sprida partiklar som bidrar till luftföroreningar.

Flygplan är en källa till föroreningar på flygplatser och marktrafik som behövs för att stödja driften av flygplanen är en annan. De flesta av dessa fordon drivs med dieselmotorer och verkar i mycket nära anslutning till flygplatsen. Som en följd är de en trolig källa till de flesta föroreningar i terminaler och andra byggnader på flygplatsen.

FÖRDELARNA MED FLYGPLATSENS FILTRERINGSLÖSNINGAR  FRÅN CAMFIL

Camfil erbjuder ett helt sortiment av luftfilterprodukter som uppfyller alla krav vid flygplatser. Dessa produkter eliminerar störningar av yttre föroreningar och erbjuder bättre inomhusluft för både resenärer och flygplatspersonal. Hjälp resenärerna att minska risken för allt från förkylning till smittsamma sjukdomar. Du kan även förhindra försämring av din anläggning.

Våra produkter följer strikta miljö- och teststandarder som EN 16798-3 och ISO 16890.

VÄLJ RÄTT LUFTFILTER FÖR DINA BEHOV

Typiska Camfil luftfiltreringssystem mot  föroreningar vid flygplatser inkluderar:

PARTIKELFILTER - ePM1 FILTER

ePM1 partikelfilter i centrala HVAC-system eller takmonterade system ger bästa möjliga skydd för föroreningar av fina partiklar och bästa driftsekonomi. Fina partiklar kan tränga djupt in i lungorna och orsaka skador. ePM1-filtret erbjuder det bästa skyddet för driftseffektivitet, lågt luftmotstånd, lång livslängd för filtret och effektiv energianvändning för att möta dina hållbarhetsmål.

KOLFILTER

Kolfiltreringssystem hanterar problem med jet- & dieselgaser samt lukter som härrör från annan verksamhet på en flygplats, samt VOC och sanitetsutrymmen.