Flygplatser

Flygplatser

Både resenärer och anställda behöver andas ren luft. Camfils lösningar kan förse flygplatsen med ren, filtrerad luft till terminaler och andra områden både inomhus och utomhus. Låt inte dålig inomhusluft följa dig på resan.

Varje dag reser miljontals människor via flygplatsterminalerna - och tar oinbjudna ”gäster” med sig. När de rusar för att hinna till sina flyg eller hämta bagage kan kläder, bagage och hudpartiklar sprida partiklar som bidrar till luftföroreningar.

Flygplan är en källa till föroreningar på flygplatser, marktrafik som behövs för att stödja driften av flygplanen är en annan. De flesta av dessa fordon drivs med dieselmotorer och verkar i mycket nära anslutning till flygplatsen. Dessa är en trolig källa till de flesta föroreningar i terminaler och andra byggnader på flygplatsen.

FÖRDELARNA MED FLYGPLATSENS FILTRERINGSLÖSNINGAR  FRÅN CAMFIL

Camfil erbjuder ett helt sortiment av luftfilterprodukter som uppfyller alla krav vid flygplatser. Dessa produkter erbjuder bättre inomhusluft för både resenärer och flygplatspersonal. Hjälp resenärerna att minska risken för allt från förkylning till smittsamma sjukdomar. Du kan även förhindra försämring av din anläggning.

Våra produkter följer strikta miljö- och teststandarder som EN 16798-3 och ISO 16890.

VÄLJ RÄTT LUFTFILTER FÖR DINA BEHOV

Typiska luftfiltreringssystem från Camfil mot  föroreningar vid flygplatser inkluderar:

PARTIKELFILTER - ePM1 FILTER

ePM1 partikelfilter i centrala HVAC-system eller takmonterade system ger bästa möjliga skydd mot föroreningar av fina partiklar och bästa driftsekonomi. ePM1-filtret erbjuder det bästa skyddet för driftseffektivitet, lågt luftmotstånd, lång livslängd för filtret och effektiv energianvändning för att möta dina hållbarhetsmål. Tänk på att de fina partiklarna kan tränga djupt in i lungorna och orsaka skador. 

KOLFILTER

Kolfiltreringssystem hanterar problem med jet- & dieselgaser samt lukter som härrör från annan verksamhet på en flygplats, samt VOC och sanitetsutrymmen.

Senaste artiklarna

Hi-Flo

Publicerad den 20 oktober 2022

År 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!

Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader
Hur andas ditt hus? En kampanj från Svensk Ventilation

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 23 augusti 2023

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Take a breath Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 4 april 2023

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Viruskontaminering Take a breath Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 8 december 2022

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

ISO 10121-3:2022

Publicerad den 9 november 2022

The first classification system for molecular filters in general ventilation applications

Kommersiella och offentliga byggnader Standarder och Föreskrifter

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Viruskontaminering Energi och Gasturbiner Take a breath Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Kundcase Luftrenare Standarder och Föreskrifter Elektronik och Optik

Hur är luften i flygplan?

Publicerad den 27 november 2018

Även om det finns tekniska standarder som rekommenderar nivåer av luftfiltrering för flygplan finns det inga federala krav för att flygplan ska installera luftfilter. Detta innebär att kabinerna eventuellt inte filtreras eller rengörs på något sätt. Läs mer om vad luftfiltrering kan göra för skillnad för välmåendet i luften (ENG).

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader