Hur Camfil reducerar nivån av luftföroreningar genom att ta bort kvävedioxid i Hong Kong tunneln

Världens största luftfiltreringssystem i en tunnel med målet att minska koldioxidutsläppen med 11 000 ton årligen

Enligt FN:s miljöprogram utsätts 92% av människorna i Asien och Stillahavsområdet för höga nivåer av luftföroreningar som utgör en betydande hälsorisk. 

Vägverket i Hong Kong kom med en otrolig lösning för att lindra trafikstockningar och hantera det allvarliga problemet med luftföroreningar. Central-Wan Chai Bypass är en 4,5 km lång vägförbindelse som består av en viadukt och tunnelsektion på 3,7 km vars luftreningssystem kan eliminera minst 80% av de kritiska föroreningarna från utsläpp från vägarna. I Hong Kong är det, det första luftreningssystemet i en tunnel och det största i världen när det gäller hanterad luftvolym som tar bort skadliga partiklar, kvävedioxid och andra kritiska trafikföroreningar. 


Vilken roll hade Camfil i projektet?  

Tunneln kan hantera 5,4 miljoner kubikmeter avgaser från fordon per timme och stora tunnelavgaser passerar luften till tre ventilationsbyggnader längs projektets tunnelsektion. Det första steget till luftrening är att separera de respirabla suspenderade partiklarna genom elektrostatiska stoftavskiljare. Därefter passerar luften genom denitrifikationsfiltret som använder aktivt kol för att avlägsna kvävedioxid. Slutligen släpps ren luft ut i den intilliggande atmosfären för att förhindra föroreningar på gatorna.

Camfil levererade 860 ton aktivt kol till denitrifikationsfiltret. Kolet testades i vårt innovativa och avancerade forskningslaboratorium i Tech Centret i Trosa, Sverige. Camfil är skickliga på att testa prestanda hos molekylära luftrengöringsmedier och enheter för ventilationsapplikationer och använder den globala testmetoden som beskrivs i ISO10121. För att stödja vår globala verksamhet har Camfil ett andra ISO10121 testlaboratorium i Malaysia. 

Aktivt kol är ett kraftfullt och extremt användbart adsorptionsmedel och används i många molekylära luftreningslösningar. Ett specifikt aktivt kol kan väljas för att ta bort lukt, irriterande och giftiga gaser, såsom flyktiga organiska föreningar (VOC), kvävedioxid och ozon.

Effektiva resultat för Hong Hongs vägverk

Enligt Kevin Lo, vägverket i Hongkong, kan "Central-Wan Chai Bypass-tunneln minska koldioxidutsläppen med upp till 11 000 ton per år då den reducerar restiden till 5 minuter, från att tidigare vara 30 minuter. Det krävs 480 000 träd för att absorbera samma mängd av koldioxidutsläpp från miljön."6

Camfil är stolta över att ha varit med i detta infrastrukturprojekt. Tunneln underlättar överbelastningen, vilket gör resorna mer effektiva för tusentals bilister varje dag och minskar koldioxidavtrycket. Camfil kunde i sitt modernaste molekylära filtreringslaboratorium utvärdera och bevisa förmågan hos ett filtreringsmedia att avlägsna kvävedioxid. Denna grundliga studie inkluderade tester vid en rad temperatur- och fuktighetsförhållanden för att säkerställa filtereffektivitet under alla säsongsförhållanden som finns i Hong Kong. Testen genomfördes i enlighet med den globala teststandarden ISO10121. Vårt bidrag till Central Wan Chai Bypass-tunneln är att skydda de lokala invånarnas hälsa på gatunivå och i höghus nära tunnelutgången." - Dr Chris Ecob, Global Applications and Solutions Director, Molecular Contamination Control Division på Camfil

Vägen framåt

Camfils molekylära luftfilter har en stor potential, förutom att rena luften från farliga gaser och lukter, kan molekylärfilter tillverkas av olika hållbara råmaterial, i olika kvaliteter, former och storlekar. Vår innovativa design och starka forskning och utveckling gör att vi kan spara mer, använda mindre och hitta bättre sätt så att rening av luft blir enklare och bättre.

Rengör luft med ny väglänk

"Varje timme kan den hantera 5,4 miljoner kubikmeter avgaser från fordon och minska 80% av de respirerande upphängda partiklarna och kvävedioxiden från avgaserna i tunneln," säger projektledaren för vägverket Kelvin Lo. 

Källa: news.gov.hk

Publicerad den 21 april 2020