Betydligt bättre luftmiljö för de som river kärnkraftverket
Barsebäck Kraft

Betydligt bättre arbetsmiljö under rivningen av kärkraftverket Barsebäck

Publicerad den 19 augusti 2021
Om kunden

Vid Öresund, norr om Malmö, ligger Barsebäcksverket – ett nedlagt kärnkraftverk som drivs av Barsebäck Kraft AB (BKAB). BKAB arbetar just nu med att montera ned och riva kärnkraftverket som hade två reaktorer. Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, men att riva kärnkraftverk är ett smutsigt jobb som kräver maximal säkerhet och kontroll. För att hålla luften ren i rivningsprocessen har luftrenare köpts in från Camfil.

PROCESS OCH ANVÄNDNING

Rivningsprocesser är smutsiga och inte minst påverkas luftkvaliteten av arbetet. På Barsebäck gör man noggranna kontroller på vad som släpps ut och mäter detta bland annat genom provtagningsfilter från skorstenen. När Barsebäcks provtagningsfilter började sätta igen och uppnå höga tryckfall kontaktades Camfil. BKAB hade fått tips från liknande verksamhet med samma problem som var mycket nöjda med Camfils produkter.

Lösningen blev ett antal luftrenare av typen CC 6000 tillsammans med en kompletterande påsfiltertillsats för att ge mer filteryta.

Luftrenare CC 6000 är en luftrenare som lämpar sig för industriell verksamhet. Genom filtren i luftrenaren renas upp till 6000 kubikmeter luft per timme. Filtren håller samma filterklass som filter i operationssalar på sjukhus. För att fånga upp så mycket smuts och partiklar som möjligt sitter filtren i två steg, ett förfilter som fångar upp de stora partiklarna samt ett HEPA-filter som fångar upp de betydligt mindre partiklarna. Luftrenarna som BKAB köpte in har använts vid flera olika delprojekt på verket, bland annat vid asbestsanering i samband med rivning av reaktortanken. Isoleringen utanpå tanken innehåller asbest, och för att kunna etablera undertryck kompletterar man med luftrenare. Även för allmänmiljön i turbinhallen användes CC 6000. Prover visar en påtaglig skillnad i luftmiljön. 

 

RESULTATET

Med hjälp av en partikelmätare kunde BKAB nyligen konstatera att luftrenaren tar bort 90 % av partiklarna. Vid mätning av de minsta partiklarna, som också utgör störst hälsorisk, uppmättes 1 312 000 partiklar före filtret och endast 162 000 partiklar efter. Tack vare luftrenarna minskar numera risken för igensättningar av provtagningsfiltrena och på köpet har de fått en betydligt bättre arbetsmiljö.