Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Publicerad den 8 december 2022

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö? 

Ju mer förorenad luften är utomhus, desto sämre inomhusmiljö får vi. I bästa fall har din fastighet ett ventilationssystem med filter i rätt klass och av god kvalitet som tillför ny frisk och renad luft. I Sverige är den vanligaste filterklassen på tilluftsfilter ePM1 60% (tidigare F7). Värt att tänka på att denna filterklass släpper igenom nästan hälften av de minsta och farligaste partiklarna, PM1 (Particulate Matter 1). Ofta finns det möjlighet att uppgradera till filter av högre klass, vilket minskar partikelhalterna avsevärt. Generellt sett ser vi att kraven på luftkvaliteten inomhus höjs och många av våra kunder uppgraderar därför till högre filterklass. ISO-standard 16890 är ett bra hjälpmedel för att välja rätt filter. 

Vårt immunförsvar påverkas av inomhusluftens kvalitet. Ju renare luft vi andas in, desto bättre förutsättningar ger vi våra kroppar att skydda oss mot virus och infektioner. Numera finns det studier som visar att områden med höga halter luftföroreningar ökar infektionsrisken, det visade sig bl.a. under coronapandemin. Under vintertid tillbringar vi generellt mer tid inomhus och är ofta närmare varandra. Som många numera känner till ökar smittorisken väsentligt med minskat avstånd mellan oss. Det gör att kvaliteten på inomhusluften är essentiellt viktig för oss.

Vad finns i luften?

På vintern är det generellt sätt fler av de allra minsta partiklarna, PM1, i luften. Detta beror på att de flesta partiklar av den storleken kommer ifrån förbränning, som t.ex. avgaser från trafiken och utsläpp från värmeverk. PM1-partiklarna är de partiklar som utgör störst hälsorisk då människokroppen inte har något naturligt försvar mot dessa, ju mindre partiklarna är desto större är risken att de kan passera in i blodomloppet och nå kritiska organ.

Föroreningshalterna skiljer sig väldigt mycket beroende på din omgivande miljö, det vill säga var fastigheten är belägen. Till exempel är storstadsmiljö och vissa industriområden oftast mer utsatta än andra. Dock kan luftföroreningar transporteras långa sträckor i luften, exempelvis var vulkanutbrottet på Island 2010 orsaken till att flygtrafiken stod stilla i hela världen. På liknande sätt sprider vi virus och bakterier när vi hostar eller nyser. Dessa kan sväva runt i luften under flera timmar och ökar risken för att vi andas in dem och blir sjuka. Luftfuktigheten spelar även en viktig roll i det här fallet och påverkar både spridningen av partiklarna och vår infektionskänslighet då våra slemhinnor påverkas mycket av fukthalten. Fuktigheten påverkar också partiklarnas vikt vilket bestämmer hur länge partiklarna svävar i luften. Förenklat kan man säga att ju torrare luften är, desto längre svävar partiklarna. 

Hur kan inomhusmiljön förbättras?

Lyckligtvis kan vi påverka vår inomhusluft med enkla åtgärder. Som ett första steg är det viktigt att se till att fastighetens ventilationslösning är fungerande och i bra skick. Detta görs genom att kontrollera att anläggningen är servad, filter har korrekt filterklass, byts med rätt intervall och att godkänd OVK är utförd. Kom ihåg att filter är det enda som skyddar oss i från föroreningar. Camfil rekommenderar som ett minimum filterklassen ePM1 60% som tilluftsfilter. Många av våra kunder i stadsmiljö har dessutom börjat använda våra kombinationsfilter med kol för att reducera avgaser och andra molekylära föroreningar, t.ex. lukter. Ta gärna hjälp av ditt lokala ventilationsföretag för se över hela din ventilation och få förslag på förbättringar.

Den snabbaste åtgärden för att förbättra kvaliteten på inomhusluften är att placera en luftrenare i rummet.
På bara 15 min renas luften markant.   

Exempel från ett sjukhus i Stockholm där partikelhalterna sjunker kraftigt.

Luften vi andas har aldrig varit viktigare

Här finns en stor möjlighet för oss alla att göra skillnad, men det krävs att vi pratar om vikten av vår luft inomhus och använder de lösningar som finns idag för att göra den bättre. Vi som arbetar med ventilation och fastigheter har en stor möjlighet att påverka luften vi människor andas inomhus, vilket påverkar vår hälsa på både kort och lång sikt. Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och skapar den bästa innemiljön vi kan. Vi på Camfil jobbar aktivt med att hela tiden ta fram effektiva och hållbara produkter för att serva människan och vår planet. Läs mer om vårt hållarbetsarbete här. Låt oss jobba tillsammans för bättre hälsa och en grönare planet.

 

Källor: