Hållbara städer och samhällen

"Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer."

Hållbarhetsmål nummer 11, Hållbara städer och samhällen, är direkt kopplat till vår mission om och att skydda processer, miljön och människor. Vi på Camfil har jobbat med hållbarhet sedan 1963 och har därmed lång erfarenhet och kompetens inom området, både vad gäller produkter och tjänster.
 
För att förstå hur vi aktivt jobbar med hållbara städer och samhällen måste vi titta närmare på delmålen.
 

Ett av delmålen är 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv:

"Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv".

Själva existensen av museer, bibliotek, arkiv och andra kulturinstitutioner är beroende av förmågan att kunna bevara och skydda historiska föremål eftersom dessa objekt annars skulle gå förlorade eller förstöras i en naturlig miljö. Museer och arkiv med historiska föremål måste skyddas och bevaras för kommande generationer. För att göra det behöver man eliminera aggressiva gaser och där har vi flera olika lösningar att erbjuda. 
 

ETT ANNAT DELMÅL ÄR 11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN:

"Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall."
 
I hållbara städer ska vi kunna umgås och må bra. På flygplatser, kontor, lokaler, museum, hotell och restauranger, skolor och gallerior skyddar Camfils lösningar mot partikelföroreningar, odörer och skadliga gaser. Bra luft behövs i skolor och på arbetsplatser för att exempelvis minska antalet sjukskrivningar och öka inlärningsförmågan. När vi rör på oss sprider vi mängder av partiklar runtomkring oss. Därför är det viktigt att vi har bra luftkvalitet även i idrottshallar eller i köpcentra där många människor är i rörelse. Vi vill likaså kunna äta på restauranger som inte sprider oönskade lukter från matlagningen. Restaurangköken måste säkras upp med filter så att oljor och fett som används i matlagning inte tar eld och sprider sig. I de lokaler vi vistas i ska luften vara hälsosam att andas vilket bra ventilation och/eller luftrenare hjälper till med.
  
Vi ska även kunna umgås utomhus i frisk luft, vilket är en annan utmaning. För att minska utsläppen är det viktigt att stoppa föroreningar vid källan, men det kan även vara att se till att mängden transporter minskas och att de blir renare. Här ser vi över hur vi tillsammans med våra kunder och leverantörer ska kunna minska vår negativa miljöpåverkan kopplade till transporter av våra produkter och tjänster.

Våra filters energiförbrukning har också en påverkan på hållbara städer. Där kan vi hjälpa till med att välja produkter med lägre energiförbrukning men som ändå renar luften till önskad kvalitet. Produkter med större filteryta behöver inte bytas lika ofta vilket minskar hanteringen av avfall.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet och miljöpåverkan här.

Läs om fler hållbarhetsmål vi jobbar med

Publicerad den 22 januari 2021