Utbildningsdepartimentet i Valencia skyddar skolor med luftrenare

Publicerad den 22 april 2021

Utbildningsdepartement i Valencia har installerat luftrenare i regionens skolor som en del av strategin gällande förebyggande åtgärder mot covid-19.

KUNDPROFIL

Utbildnings-, kulturs- och sportdepartementet i Valencia, Spanien, ansvarar för utbildning, yrkesutbildning, kulturarvsutveckling, musik, språkförvaltning och sport.

SITUATIONEN

Myndigheten i Valencia har samarbetat med experter och forskare från Institute of Environmental Assessment and Water Research och MESURA Association. Detta samarbete har resulterat i publiceringen av ”The Guide to Classroom Ventilation” (Guiden till klassrumsventilation).

Läs guiden här.

Denna guide grundar sig på den senaste forskningen som utförts av forskarsamfundet om överföring av SARS-CoV-2-virus som orsakar covid-19. Slutsatsen är att infektionsrisken reduceras genom att minska utsläppen av och exponeringen för luftburna partiklar, s.k. aerosoler, som sannolikt kan innehålla viruset. Exponering för luftburna partiklar kan minskas genom användning av munskydd, att hålla ökat avstånd och genom att förbättra ventilationen eller använda luftrenare utrustade med HEPA-filter för att eliminera eller minska koncentrationen av virus i luften. Med tanke på att det finns många skolor och klassrum med otillräcklig eller icke-befintlig ventilation är installationen av luftreningssystem med HEPA-filter den mest praktiska och effektiva lösningen.   

LÖSNINGEN

Camfil genomförde en undersökning av inomhusluftens kvalitet på La Patacona Secondary School i Valencia. Genom att använda “City M” luftrenare som är utrustade med HEPA H14-filter observerades att luftkvaliteten i ett klassrum på 50 m² med 20 elever nådde renrumsklass ISO8-nivåer (enligt ISO 14644) och PM 2,5-koncentrationer under 3 μg. Den lösning som föreslogs av Camfil var att installera och använda ”City M”-luftrenaren, som är utrustad 2× HEPA H14-filter och ett molekylärfilter. Dessa filter är allmänt erkända som de bästa HEPA H14-filtren på marknaden, och de har den största filterytan i jämförelse med andra konkurrenter som erbjöds i samband med denna anbudsförfrågan. Själva anbudet specificerade certifierade filter med lägst H13-effektivitet (99,95 %) enligt standarden EN1822. Med målet att uppfylla dessa krav, åberopade många tillverkare i anbudet sina True HEPA-filter som certifierade filter. Dessa icke-certifierade HEPA H13-filter uteslöts dock från anbudsprocessen.

RESULTATET

Fler än 100 000 elever och lärare från Valencia är nu skyddade mot biologiska agenser såsom SARS-CoV-2 tack vare våra “City M” luftrenare. Camfil HEPA H14-filtret är certifierat enligt EN1822-standarden, och varje filterlevereras med ett obligatoriskt skanningstestcertifikat. Den stora filterytan är det största på marknaden för denna typ av renare, vilket ger ett marknadsledande lågt tryckfall. I kombination med användning av högeffektiva premiumfläktar ger det slutanvändaren många fördelar, till exempel:  

  • Lång filterlivslängd
  • Mindre avfall
  • Låg underhållskostnad
  • Låg bullernivå vid maximal flödeshastighet
  • Mycket låg energiförbrukning 

Skolor måste göra mer för att skydda sina elever och lärare. Barn spenderar hundratals timmar per år i klassrummen med målet att lära och utveckla sig. Skolor består av allmänna utrymmen som är särskilt benägna att ha dålig inomhusluftkvalitet (Indoor Air Quality – IAQ). Det räcker inte att ventilera ut luften genom att öppna klassrummens fönster. Det är bevisat att risken för infektion i klassrum minskar med installation av luftrenare utrustade med HEPA-filter.

På bilden: Presidenten för den regionala regeringen, Ximo Puig, och utbildningsministern, Vicent Marzà, presenterar sin uppdatering av åtgärderna i klassrummen på regionens utbildningscentra med anledning av förebyggande åtgärder mot covid-19.
CITY M

Inom några timmar (beroende på rummets storlek) kommer en City-luftrenare med trestegsfiltrering att minska antalet partiklar i luften med miljoner per kubikmeter. HEPA-filtret är så effektivt att luft måste passera genom ett genomsnittligt ventilationssystem tre gånger för att uppnå samma reningsnivå.

  • Individuellt certifierade H14-filter säkerställer 99.995% filtreringseffektivitet
  • Fångar luftburna partiklar, virus och bakterier
  • Förbättrad hälsa och inomhusluftkvalitet