Tillbaka till jobbet

Skapa en säker arbetsmiljö för din personal med luftrenare

Publicerad den 24 augusti 2021

Vi vet idag att många smittor sprids via luften och också att vårt immunförsvar levt i ”skyddad verkstad” sedan pandemins utbrott. Vad händer när vi går tillbaka till normala rutiner och vilka utmaningar ger det dig som arbetsgivare?

Precis som en inskolning på förskolan där barnen exponeras för nya bakterier och virus, med eventuella sjukdomar och sjukfrånvaro som följd, så kommer vi vuxna att utsättas för en liknande situation i och med att vi succesivt går tillbaka till jobbet. Att träffa kollegorna igen är såklart fantastiskt men också förenat med en viss risk. Till exempel när vi nyser eller hostar utsöndrar vi droppar som kan innehålla smittbärande partiklar. Dessa partiklar kan sväva runt i luften under flera timmar och landar sedan på olika ytor som t.ex. bord och handtag eller andra ytor vi kommer i kontakt med. Detta ökar risken att vi smittas genom att vi antingen andas in partiklarna eller genom kontaktsmitta.

Det man också ska komma ihåg är att vår innemiljö ofta är upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Detta beroende på kombinationen mellan föroreningar från utomhusluften och de föroreningar som vi och vår miljö skapar inomhus.

Tänk om vi kunde dammsuga luften och därmed skapa ett bättre inomhusklimat? Dammsugaren i det här fallet stavas luftrenare. Om vi installerar en luftrenare i rummet som tar bort upp till 99,995% av partiklarna ungefär var tionde minut, då minskar vi riskerna att utsättas för smittor och föroreningar enormt. Det bästa är att det är så enkelt att rena luften. Du installerar en luftrenare på bara några minuter, sen är du igång! Ju renare luft vi andas, desto bättre mår vi och kan prestera mer. 

Utmaningen har tidigare varit att synliggöra partiklarna i inomhusluften och dess kvalitet. Med Camfils nya Air Image-sensor mäter vi kontinuerligt luftkvaliteten och har möjligheten att visuellt visa dig, din personal och besökare hur luftkvaliteten är i realtid på din arbetsplats. Att mäta är att veta. Att satsa på ren luft är att ta personalhälsa till nästa nivå och gör dig till en mer attraktiv arbetsgivare. Ren luft borde vara en mänsklig rättighet och är viktigare nu än någonsin.