stoft- och RÖKavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Många tillverkningsprocesser skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Camfils APC-produkter (Air Pollution Control) passar i princip alla applikationer.

Att spara energi och öka produktionseffektiviteten samtidigt som man ska hantera inomhusluftkvaliteten (IAQ) är en utmaning för en industriell verksamhet. Stoft-, rök- och dimavskiljare kan påverka alla dessa områden, oavsett om de används för bekämpning av föroreningar eller för att skydda produkter. Camfil APC kan hjälpa er att lösa era problem med stoft.
Snabblänkar

Att spara energi och öka produktionseffektivitet samtidigt som man ska kontrollera inomhusluftkvaliteten är en utmaning för en industriell verksamhet. Stoftavskiljare, oavsett om de används för att ta bort eller reducera föroreningar eller för produktåtervinning så kan de påverka alla dessa områden. Camfil APC kan hjälpa er lösa era problem med stoft.