stoft- och RÖKavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Många tillverkningsprocesser skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Camfils industriella filtreringssystem för stoft- och rökavskiljare passar i princip alla applikationer inom industriell verksamhet. De bidrar både till förbättrad luftkvalitet inomhus och till en säkrare arbetsplats.

Att spara energi och öka produktionseffektiviteten samtidigt som man ska hantera inomhusluftkvaliteten (IAQ) är en utmaning för industriell verksamhet. Stoft-, rök- och dammavskiljare kan påverka alla dessa områden och skapa en bra arbetsmiljö, återvinna material och skydda produkter. Våra filtreringslösningar och utsugssystem är anpassade för de flesta industrier och produktionsområden så som metallindustri, fordonindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och gruvdrift. Camfils stoft- och dammuppsamlare finns i följande filtreringsteknologier:

Torrfiltrering: Avskiljning av torrt, fint, fibröst, klibbigt och
brännbart damm och rök.

Våtfiltrering: Säker avskiljning för tillämpningar med flygande
gnistor, explosivt, klibbigt, fuktigt eller brännbart damm.
Snabblänkar

Torra stoft- och rökuppsamlare suger upp och filtrerar frånluft från olika industriella processer med hjälp av en omvänd pulsstråle av komprimerad luft för att rengöra de separerade partiklarna från filtren.

Våtskrubber används främst i industriella tillämpningar som släpper ut stoft och andra partiklar som är svåra eller omöjliga att hantera med torrfiltreringslösningar, t.ex. explosionsdamm, brännbart stoft eller klibbigt och fiberliknande stoft.

Dimseparatorer suger ut processavluft från verktygsmaskiner och separerar aerosolerna från luftströmmen innan den rengjorda luften återförs till produktionen eller till omgivningen utanför.

Mobila rökutsugningslösningar och stationära system för arbetsplatser är ett effektivt och flexibelt sätt att fånga upp torrt luftburet damm och rök direkt vid källan och på olika platser.

Filter är integrerade komponenter i alla utsugssystem som hanterar torrt stoft och rök eller kylvätskedimma.