stoft- och RÖKavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Många tillverkningsprocesser skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Camfils industriella filtreringssystem för stoft- och rökavskiljare passar i princip alla applikationer inom industriell verksamhet. De bidrar både till förbättrad luftkvalitet inomhus och till en säkrare arbetsplats.

Att spara energi och öka produktionseffektiviteten samtidigt som man ska hantera inomhusluftkvaliteten (IAQ) är en utmaning för industriell verksamhet. Stoft-, rök- och dammavskiljare kan påverka alla dessa områden och skapa en bra arbetsmiljö, återvinna material och skydda produkter. Våra filtreringslösningar och utsugssystem är anpassade för de flesta industrier och produktionsområden så som metallindustri, fordonindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och gruvdrift. Camfils stoft- och dammuppsamlare finns i följande filtreringsteknologier:

Torrfiltrering: Avskiljning av torrt, fint, fibröst, klibbigt och
brännbart damm och rök.

Våtfiltrering: Säker avskiljning för tillämpningar med flygande
gnistor, explosivt, klibbigt, fuktigt eller brännbart damm.