Djupbäddsfilter

Djupbäddsfilter

Lösfyllda djupbäddsfilter.

Aktivt kol eller media med aluminiumoxid används som djupbäddsfilter (>= 100 mm) mellan perforerade metallnät i olika stora filterskåp, och i ett enda eller i flera steg, beroende på koncentration och luftflödeskrav.