Djupbäddsfilter

Djupbäddsfilter

Lösfyllda djupbäddsfilter av kol- och aluminiumoxidmedia för kritiska applikationer när högre krav ställs på effektivitet eller livslängd. Används ofta i industriella miljöer som t.ex. massa- och pappersbruk, biogasproduktion eller uppgradering av biogas (biometan).

Aktivt kol eller media med aluminiumoxid används som djupbäddsfilter (>= 100 mm) mellan perforerade metallnät i olika stora filterskåp, och i ett enda eller i flera steg. Beroende på koncentration och luftflödeskrav finns olika dimensioner och lösningar. Olika lösningar finns för byte av filtermedia, även manuellt återfyllningsbara filterkassetter.