Take a Breath
Ren luft - en mänsklig rättighet

Take a breath

Vi måste andas luft för att kunna leva. Det är det allra första vi gör när vi föds. Det är en instinkt hos oss, och vi förväntar oss förstås att luften är ren. Men vi ifrågasätter inte instinktivt kvaliteten på den luft som vi andas in. Men under de senaste åren har forskare och media allt oftare rapporterat om samband mellan människors hälsa och dålig luftkvalitet. Både nationella myndigheter och globala organisationer har tagit sig an problemet. Allteftersom påverkan på hälsa och ekonomi blir allt tydligare arbetar de med att skapa nya standarder och höja medvetenheten kring dessa frågor.

Det är vårt ansvar att stödja globala initiativ som gör det möjligt för oss att andas tryggt. Vår tanke med kampanjen ”Take a Breath” är att skapa intresse, tillhandahålla information och öka medvetenheten om luftföroreningar såväl inomhus som utomhus.

Så tag ett djupt andetag och dyk in i luftkvalitetens värld med oss! 

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Elektronik och Optik Innovation Teknologi och Forskning Livsmedel och dryck Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Luftrenare Standarder och Föreskrifter Utbildning och Expertis Energi och Gasturbiner Kundcase Industri och tillverkning Hållbarhet Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Viruskontaminering
Hur andas ditt hus? En kampanj från Svensk Ventilation

Hur andas ditt hus?

Publicerad den 10 september 2021

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem.

Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Luftrenare Luftkvalitet

Att andas ren luft - En självklarhet?

Publicerad den 1 september 2021

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Luftrenare Luftkvalitet Viruskontaminering

People Matter 1st - Förstå effekten av particulate matter

Publicerad den 19 februari 2021

Vi behöver sätta luftkvaliteten högst upp på vår agenda för både miljön och vår hälsa. Kvaliteten på den luft vi andas har en enorm inverkan på vårt välbefinnande; globalt är luftföroreningar den främsta miljöorsaken till förkortat liv och bidrar till motsvarande 5 % av alla dödsfall världen över. Var och en av oss andas in mer än 25 miljoner partiklar i varje andetag; ju mer föroreningar vi andas in, desto större är risken för sjukdom och sämre hälsa.

Take a breath Luftrenare Utbildning och Expertis Luftkvalitet

St. James Hospital

Publicerad den 27 november 2018

Förebyggande av aspergillus på St. James Hospital. Hälsoinrättningar måste upprätthålla de högsta renhetsnivåerna för att främja hälsa och läkning. Camfil levererar luftrenare för dessa miljöer. St. James Hospital i Dublin tog hjälp av Camfil för att förhindra aspergillus.

Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Kundcase Life Science och Sjukvard

Skolelever i Storbitannien lär sig vikten av ren luft

Publicerad den 27 november 2018

Kundcase: Camfil har samarbetat med en skola i nordvästra England för att förbättra inomhusluftkvaliteten för eleverna under deras tentamenperiod. Camfils luftrenare användes i de idrottshallar där tentamen genomfördes.

Kommersiella och offentliga byggnader Take a breath Kundcase Luftkvalitet

Chris Ecob om ISO 16890

Publicerad den 27 november 2018

Chris Ecob, vår IAQ-expert, introducerar den nya ISO 16890-standarden för testning och klassificering av luftfilter och delar med sig av intressanta perspektiv och fördelarna med specifikationer och användare av filter.

Take a breath Standarder och Föreskrifter

PM1 - det nya fokuset för att skydda människors hälsa

Publicerad den 27 november 2018

Den omgivande luftkvaliteten har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna genom en rad åtgärder. Det finns dock övertygande bevis för att nuvarande nivåer av luftföroreningar fortfarande utgör en avsevärd risk för människors hälsa.

Take a breath Standarder och Föreskrifter

Vad är PM1?

Publicerad den 27 november 2018

Människor äter 1 kg mat varje dag, dricker 2,5 kg vätska och andas mer än 15 kg luft per dag. Vi tänker på vad vi äter och dricker, men sällan på luften vi andas. Ta reda på mer med vår Take A Breath-infografik.

Take a breath Standarder och Föreskrifter

Allmänhetens medvetenhet om luftföroreningar ökar

Publicerad den 27 november 2018

Luftföroreningar är inte ett nytt problem. Ju mer vår kunskap om luftburna föroreningar ökar, desto bättre kan vi förhindra effekterna. Titta på vår infographic om luftföroreningar och partiklar.

Take a breath Luftkvalitet

PM1: de minsta partiklarna i luften

Publicerad den 27 november 2018

Alla vet att luftföroreningar är skadliga för människans hälsa. Ett mycket mindre känt faktum är att ny forskning visar att de minsta partiklarna i luften är farligast.

Take a breath Luftkvalitet